Plassen en Parkeren op het Walramplein?

Een boodschap doen in Valkenburg. Klein of groot. Op de fiets of op het toilet.

Op dinsdag 11 september 2018 stonden de openbare toiletten en geplande fietsenstalling op het Walramplein ter discussie tijdens de Commissievergadering Stedelijke Ontwikkeling en Beheer. Bij de PGP zijn wij van mening dat Valkenburg aan de Geul een gastvrije gemeente moet zijn. Openbare toiletten en een bewaakte fietsenstalling dragen daaraan bij. Maar dan moeten ze natuurlijk wel goed aangegeven zijn, anders vindt niemand ze.

Duidelijk was dat de nood hoog is voor meer plekken om fietsen te stallen. Wethouder Vankan deelde al mee extra fietsbeugels in de planning te hebben staan voor naast de Hema. De fietsenstalling op het Walramplein gaat er ook komen. Er is alleen nog onduidelijkheid over de mate van toezicht. Wil je met de billen bloot op de camera of moeten er bewakers zijn?

Bij de PGP hadden we het idee om de kosten te drukken door, net zoals in Maastricht, de bewaakte fietsenstalling te laten bemensen door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een win win situatie dachten wij zo, want zoals vorige week al in het nieuws was, deze groep mensen komt maar moeilijk aan een baan. Maar het college had deze mogelijkheid reeds in de kostenraming van 100.000,- euro opgenomen en dat geld moet ergens vandaan komen.

Er is een mogelijkheid voor een openbaar toilet op het Walramplein. Er hoeft niet geboord te worden, de leidingen liggen er al. Het aanleggen van een openbaar toilet, zeker een zelfreinigende, is erg duur en daar is nog geen geld voor gereserveerd. De vraag van wethouder Vankan was ook of het aanbieden van een toilet de taak voor de gemeente is. Hij stelt voor om de al aanwezige openbare toiletten (zoals in het gemeentehuis en de bibliotheek) beter bekend te maken. Daarnaast zegt hij dat enkele ondernemers interesse hebben getoond hun toilet open te stellen voor bezoekers. Er kan ook nog met andere ondernemers gesproken gaan worden.

Voor het uitgaanspubliek in Valkenburg, let op: zoals we al gelezen hebben op TV Valkenburg worden in Valkenburg aan de Geul de meeste boetes voor wildplassen uitgeschreven. Dat is een overtreding waar handhavers extra op moeten letten. Dus doe het netjes op de wc, dan krijg je geen boete mee.

Het is aan de raad om zowel over het al dan niet bewaken van de fietsenstalling als het openbaar toilet op 1 oktober een beslissing te nemen.

De meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) stond ook op de agenda. Bij de PGP willen we graag dat onderhoud op een duurzame wijze gebeurt. Op dit moment wordt er echter nog geen rekening gehouden met duurzaamheid in de MJOP. In november zal het duurzaamheidsplan af zijn. Naar aanleiding daarvan zullen wethouders Meijers en Vankan kijken welke duurzame investeringen gedaan kunnen worden, in plaats van onderhoud aan niet-milieuvriendelijke apparaten. Grootschalig onderhoud zal dan ook voorlopig niet plaatsvinden.Het is niet zo dat er nu helemaal niets gebeurt in Valkenburg aan de Geul. De wethouder Fysiek Domein en wethouder Duurzaamheid werken wel al samen op onderhoud waarbij verduurzaming geen grote investering vraagt. Zo worden lampen in gemeenschapsgebouwen vervangen door led-verlichting. Ook in het gemeentehuis wordt gezocht naar mogelijkheden om bij te dragen aan een beter milieu. Bijvoorbeeld het plaatsen van afvalsorteerbakken op de gangen bij de kantoren. Een kleine aanpassing, maar ook de kleine beetjes helpen!