PGP zwaar teleurgesteld over voorgenomen sluiting St Antonius Schin op Geul

De PGP heeft vandaag met teleurstelling de brief van INNOVO over de toekomst van de basischool St Antonius in Schin op Geul gelezen.

Ondanks de inspanningen van ouders om aan te tonen dat de school wel degelijk toekomstperspectief heeft, en ondanks de bemoeienissen van de raad die de wethouder via een motie de opdracht heeft gegeven met INNOVO hierover in gesprek te gaan, lijkt het erop dat INNOVO bij voorbaat haar conclusie getrokken heeft, en besloten heeft de school te sluiten per 1 augustus 2017. Een aderlating voor de kern Schin op Geul.

Wij geven de moed echter nog niet op en zullen college en raad oproepen om INNOVO te bewegen de school de kansen te bieden die ze verdient.

Daarbij spreken de hoop uit dat ook de ouders het er niet bij zullen laten zitten en onverstoorbaar door zullen blijven gaan met activiteiten om de leerlingeninstroom te bevorderen.

De ouders en kinderen van Schin op Geul kunnen daarbij rekenen op de steun van de PGP.