PGP wil geen gebrul bij uitvalswegen Leeuwterrein

Afgelopen maandag werd ook het bestemmingsplan vastgesteld voor het voormalige Leeuwterrein, wat dus nu “Par Course” gaat heten. Ook al staat PGP positief tegenover het plan, blijven wij, net als VVD en VDA,  aandringen op extra overleg door de gemeente met de inwoners van Broekhem-Zuid. Het mag niet zo zijn dat de verwachte extra verkeersdrukte op de Beatrixsingel tot overlast leidt: eerder zal dan ons inziens die toenemende intensiteit aangegrepen moeten worden om de Beatrixsingel na al die jaren eindelijk aan te pakken en verkeersveilig in te richten, vooral voor de schoolgaande jeugd.

Dat werd ook in de vorige commissievergadering al toegezegd door wethouder Vankan: de Beatrixsingel gaat ook op de projectlijst van veilige schoolroutes geplaatst worden. Extra overleg met de buurt en met de Plenkertstraat blijft daarbij nodig: als er straks samen met buurtbewoners oplossingen worden bedacht en geïmplementeerd hebben die veel meer draagkracht. Wij zullen in ieder geval scherp er op toezien dat de leefbaarheid van de omwonenden gewaarborgd blijft.