PGP vraagt naar mogelijkheden Camping Den Driesch

Vanavond stuurden wij als Progressieve Groene Partij een korte brief aan het college van burgemeester en wethouders. Hierin onze meest prangende vraag: Wat is er mogelijk binnen de huidige regels voor de nieuwe eigenaar van Camping Den Driesch?

Onze brief:

Geacht college,

Natuurlijk wisten wij al langer dat camping Den Driesch te koop stond. Met onze raad is in het verleden besproken of de gemeente de grond strategisch zou moeten aankopen. Omdat wij als gemeente het geld van onze burgers maar één keer kunnen uitgeven, hebben wij toen besloten om daarvan af te zien. We kunnen moeilijk de halve gemeente opkopen.

Vandaag hoorden wij wie de nieuwe eigenaar is en wat zijn plannen zijn. Daarvan zijn wij, net als veel inwoners van Valkenburg aan de Geul, erg van geschrokken.

Wij hebben eigenlijk maar één dringende vraag, namelijk:

1. Wat is er binnen het vigerende bestemmingsplan mogelijk?

Wij zien uw antwoord graag zo spoedig mogelijk tegemoet.

Met vriendelijk groet,

namens de Progressieve Groene Partij,

Pat-Jos Huisman

Download hieronder de originele brief: