PGP tevreden over de begrotingsvergadering 7 november 2017

De lange begrotingsvergadering van 7 november 2017 over de laatste programmabegroting (waar gaan we als gemeente het geld aan uitgeven de komende 4 jaar) voor de verkiezingen verliep voor de PGP naar grote tevredenheid. (Over dat gekrakeel rond die nieuwe partij die op een zo opmerkelijke wijze in de raad kwam zullen we het nu maar even niet hebben).

Duurzaamheid
Allereerst werd, heel opmerkelijk, het belang van duurzaamheid door alle partijen onderstreept. Waar PGP zich nog al eens roepende in de woestijn voelde is dit nu een breed gedragen item in de gemeenteraad. De PGP stelde bij monde van fractievoorzitter Corry Fulmer dan ook voor doelstellingen op het gebied van duurzaamheid vanaf volgend jaar altijd in de begroting op te nemen: daar kunnen we niet meer omheen!

Kredietbank
Omdat de Kredietbank Limburg een torenhoog rentepercentage hanteert voor leningen aan juist minder draagkrachtigen hebben we opdracht gegeven om te onderzoeken hoe andere gemeenten met schuldsaneringen en leningen omgaan. We moeten er immers voor waken dat mensen niet nóg meer in de schulden raken.

Sociaal Domein
De gemeente Valkenburg a/d Geul heeft in tegenstelling tot veel andere gemeenten juist geen tekorten in het Sociaal Domein, zoals bijvoorbeeld de jeugdzorg. Desondanks blijven wij grote bedenkingen houden om jaarlijks €400.000 van de gelden die we speciaal daarvoor vanuit Den Haag krijgen in de algemene reserve te doen en dus voor andere dingen te gebruiken. We hebben daarom een regel in de begroting laten opnemen waardoor ook in de toekomst er altijd voldoende budget voor zaken als Jeugd- en Ouderenzorg zal zijn.

Last but not least: Tihange
Op het eind van deze lange vergadering heeft de PGP een raadsbrede motie ‘ondersteuning campagne tegen kerncentrale Tihange’ ingediend. Deze motie is door een ruime meerderheid van de raad aangenomen. Dit heeft tot gevolg dat ook de komende jaren vanuit Nederland onafhankelijk actie en lobby gevoerd kan worden voor sluiting van die gevaarlijke centrale aan de grens van ons mooie Heuvelland!

Vanavond is onze wethouder Remy Meijers te zien bij TV Valkenburg. Daarover meer de volgende keer.