PGP stelt vragen over helikopteroverlast in artikel 41 brief

Vandaag stuurde de PGP een artikel 41 brief uit over de helikopters die zondag 26 augustus jl. veelvuldig over Houthem vlogen. Hieronder kunt u de inhoud van deze brief lezen of download de brief als pdf.

Raadsfractie PGP
Vroenhof 88 C
6301 KH
Valkenburg aan de Geul
Aan het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Valkenburg a/d Geul

Betreft: schriftelijke vragen krachtens artikel 41 Reglement van Orde.
Houthem, 27 augustus 2018

Geacht college,

Op zondag 26 augustus jl. vlogen de hele dag helikopters in het luchtruim van Houthem. Nader onderzoek wees uit dat het bedrijf ‘Helicentre’ vluchten verzorgde om, met name, VIPs vanuit een weiland in Houthem naar de Grote Prijs Formule 1 van België te vliegen. Dit bedrijf biedt wel vaker dit soort diensten aan.

We zijn ons ervan bewust dat niet de gemeente, maar de Provincie over ons luchtruim en de vergunningen gaat. We zijn van mening dat de Provincie hier niet altijd zorgvuldig mee omgaat en vergunningen afgeeft voor activiteiten die het milieu vervuilen en de rust verstoren. Bovendien wordt het als zeer storend ervaren dat onze inwoners van te voren niet geïnformeerd worden over dit soort activiteiten.

De Provincie wil zich, met name vanwege het toerisme, profileren als groen en rustig, maar staat blijkbaar toch toe dat dit milieuvervuilende vervoer naar een evenement kan plaatsvinden. Het is iedereen bekend dat vooral helikopters een zeer hoge emissie hebben t.o.v. andere vervoermiddelen.

Hoewel de gemeente hier geen zeggenschap over heeft, zouden wij het college toch het volgende willen vragen.
Is het college bereid zijn ongenoegen over deze helikoptervluchten te uiten en de Provincie te verzoeken in de toekomst terughoudender om te gaan met het afgeven van vergunningen die leiden tot milieuvervuiling en aantasting van het leefgenot van onze inwoners?

Is het college bereid om in de toekomst omwonenden tijdig te informeren over provinciale vergunningen die leiden tot milieuvervuiling en overlast voor onze inwoners?

We zien uw antwoord met belangstelling tegemoet.

Namens de PGP fractie, met vriendelijke groet,
Corry Fulmer-Bouwens.