PGP roept stichting op: houd peuterspeelzalen open!

De PGP fractie heeft met verbijstering kennis genomen van het besluit van de Stichting PSZ om per omgaande de peuterspeelzalen in Valkenburg a/d Geul te sluiten. Een onverantwoord besluit mede omdat er vooraf geen sprake is geweest van overleg met ouders en medewerkers.

Bovendien verbaast deze vroegtijdige actie ons ten zeerste daar het onderwerp” toekomst peuterspeelzalen” op de raadsagenda staat voor de raadsvergadering van 2 november en dit item behandeld wordt tijdens de commissievergadering Sociaal Domein op 12 oktober a.s.

Indien de Stichting de raad had willen overtuigen van het feit dat (volgens hen) een directe extra financiële injectie onontbeerlijk is voor het voortbestaan van de peuterspeelzalen in Valkenburg aan de Geul had het hun netjes gestaan de raad hiervan tijdig op de hoogte te stellen. De eerste verantwoordelijkheid voor het peuterspeelzaalonderwijs ligt bij het bestuur van de Stichting. De stekker eruit trekken en de gemeente de zwarte piet toespelen getuigt niet van het nemen van je eigen verantwoordelijkheid in dezen.

We spreken dan ook onze oprechte hoop uit dat de Stichting gezond verstand gebruikt en de sluiting per direct opheft en de ouders hiervan per omgaande op de hoogte stelt. Wij allen zijn bereid met de Stichting te zoeken naar haalbare en goede oplossingen.

Namens de fractie PGP Corry Fulmer.