PGP overtuigt wethouder van belang gelijke kansen voor alle kinderen

Vanaf dit schooljaar was het niet meer mogelijk voor kinderen ouder dan 9 jaar uit de gemeente Valkenburg die op Speciaal Basis Onderwijs zitten om gebruik te maken van de faciliteiten van het leerlingenvervoer SBO.

Dit leidde tot veel onbegrip bij ouders en extra last voor deze kinderen vanwege de stress en onzekerheid. Juist voor deze kinderen, zo stelde ook de schoolleiding van SBO Bernardus in Gulpen, waar veel kinderen uit Valkenburg naar toe gaan, zou dit nog meer achterstand opleveren.

Voor de PGP, die staat voor gelijke kansen voor iedereen, dus alle reden om stevig met wethouder Dauven in gesprek te gaan.

Wethouder Dauven wilde ook niet dat kinderen tussen wal en schip vielen, dus dit heeft erin geresulteerd dat de wethouder met een plan is gekomen waarin georganiseerd vervoer voor alle kinderen mogelijk blijft en dat binnen de begroting.

Wij willen onze dank uitspreken aan wethouder Dauven en beleidsmedewerkers.

Het PGP principe van gelijke kansen voor alle kinderen kan door hun constructieve opstelling en snelle handelen worden verwezenlijkt !​