PGP op bezoek bij de Stadsbouwmeester

In de nog frisse herfstochtend van 17 oktober 2018 woonden wij, Pat-Jos Huisman (raadslid), Colette Rasenberg (burgerlid commissie SOB) en Paul de Jong (steunfractie), een vergadering bij van wat vroeger de welstandscommissie heette.

We troffen twee commissieleden aan die gepassioneerd vertelden over hun werk, en dit in de praktijk lieten zien. Wie zijn die twee? Dat zijn de secretaris Jacques van Wissen en de stadsbouwmeester Rob Brouwers ( t/m 31/12/2018 plaatsvervangend en vanaf 1/1/2019 stadsbouwmeester ). Wat doen ze? Zij beoordelen en adviseren over bouw- en verbouwplannen, gevelreclame, terrassen, uitstallingen etc. op basis van de criteria uit Welstandsnota.  Aan wie? Aan het College van Burgemeester en Wethouders én aan de burgers. Met welk doel? Een aantrekkelijk uiterlijk van Valkenburg aan de Geul. 

Meer dan twee commissieleden zijn er niet. Een grotere commissie zou alleen maar burgers afschrikken. Burgers mogen niet het idee krijgen voor een jury te moeten verschijnen. Jacques en Rob doen er juist alles aan om laagdrempelig te zijn. Ze zijn via de telefoon en per e-mail (p.frijns@valkenburg.nl en j.vanwissen@valkenburg.nl) bereikbaar. Wat in het voortraject telefonisch kan, hoeft niet digitaal of met papier. Ze hebben liever persoonlijk contact dan via afstandelijke correspondentie.

PGPbijStadsbouwmeesterWoensdags kunnen burgers op afspraak bij hen terecht op het gemeentehuis. Er is dan een agenda, maar deze ligt niet onwrikbaar vast. Daarbij hameren Jacques en Rob erop dat burgers vooral zelf of hun architect hun plannen komen laten zien en toelichten, dus nog vóór de officiële indiening. Dit voorkomt teleurstelling en onnodig tijd- en geldverlies bij een eventuele afwijzing. Dus eerst langsgaan en bespreken, en dan pas indienen! Jacques en Rob willen niet alleen beoordelen over een plan, maar ook adviseren.  Ze zijn onafhankelijk van de gemeente; zij adviseren het College van Burgemeester en Wethouders, maar ze zijn er ook voor de burgers die een aanvraag indienen.

Wij drieën hebben het in de praktijk gezien. We zagen hoe ondernemers in mondeling overleg met Jacques en Rob eraan werkten om tot een vergunning-rijp plan te komen. Het ging over het aanbrengen van reclame op hun winkel. Allerlei mogelijkheden en consequenties werden rustig doorgesproken. Tekeningen en foto’s hielpen de gewenste situatie op te roepen.

Daarnaast gaven Jacques en Rob ons nog een paar praktijkvoorbeelden, ook weer toegelicht met afbeeldingen. We hebben nooit beseft dat er zo veel kanten aan een voorgelegd plan kunnen zitten. Met alleen de Welstandsnota en de Omgevingswet kom je er niet. Daarom is samenspraak tussen deze ‘mini-welstandscommissie’ en de burgers zo belangrijk.  Jacques en Rob hebben ons laten zien hoe ze in een laagdrempelige overlegsituatie de belangen van het individu en de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving proberen samen te brengen.

Verslag: Paul de Jong (steunfractie PGP)