PGP krijgt onvoldoende steun voor Tihange Motie

De voorliggende raadsvoorstellen op 1 april 2019 waren voor de PGP niet zo spannend. Alle informatieve vragen waren al gesteld én beantwoord in de vier commissies. Voor de PGP geen redenen om tegen voorstellen te stemmen. Alhoewel niemand blij werd van het raadsvoorstel over de fors bijgestelde kosten van een meetsysteem in de Sibber- en Gemeentegroeve. Alle raadsvoorstellen werden, sommige met stemverklaringen van andere fracties, unaniem aangenomen. De raadsvoorstellen én de mondelinge inbreng van alle fracties en de portefeuillehouders zijn terug te lezen en te luisteren op de website van de gemeente.

De spanning lag voor de PGP in onze motie over WISE, een verzoek over financiële steun aan de campagne om de scheurtjesreactoren Tihange en Doel vervroegd te sluiten. Al tijdens de commissie ABA bleek dat het merendeel van de fractievoorzitters hier weinig voor voelden en dat bleek uiteindelijk ook uit de hoofdelijke stemming op de raadsvergadering van vanavond. Alleen de raadsleden van de PGP en de VSP steunden de motie.

Waarom PGP zich wel blijft inzetten op de vervroegde sluiting van met name Tihange, kunt u lezen in de verklaring die fractievoorzitter Corry Fulmer voorlas voorafgaand aan de stemming:

“Voorzitter,

Als inleiding op de motie die ik in ga dienen namens PGP, stel ik de raad de vraag:

Is het wel zo ‘wise’ om Wise niet verder te ondersteunen?

Tijdens de commissie ABA heeft PGP aandacht gevraagd voor het feit dat de raadsbrede motie d.d. 7 november 2017 aangaande het ondersteunen van een professionele campaigner middels een bijdrage van 2500 euro niet geheel conform de opdracht van de raad is uitgevoerd.

Jammer genoeg hebben we kunnen constateren dat niet alle fracties ervan overtuigd zijn dat er verder actie moet worden ondernomen om maximaal druk uit te blijven uitoefenen op de Belgische overheid, de nucleaire toezichthouder (FANC) en de eigenaar van de centrales (Engie/Electrabel) om ze te bewegen de twee scheurtjesreactoren vóór 31 december 2019 te sluiten.

Er werden opmerkingen gemaakt door de burgemeester; dat de bijdrage van onze gemeente genereus is t.o.v andere gemeenten, is er wat bereikt vraagt hij zich af, er wordt immers nu gezegd dat de kerncentrale dicht gaat in 2024, ga je hier nog veel energie insteken om deze sluiting te bespoedigen. Hij ging zelfs zover om dhr. Baudet erbij te slepen die kerncentrales wil gaan bouwen. Het moge duidelijk zijn dat PGP af wil van onveilige centrales en dat staat geheel los van een algemene kernenergiediscussie.

Fractie AB gaf aan aanwezig te zijn geweest bij een bijeenkomst van de kernwaakhond en de veiligheidsregio in het provinciehuis en men nu afdoende overtuigd is dat er voldoende aandacht is voor deze problematiek en verdere steun aan Wise dan ook niet opportuun vindt. Bij deze opmerking sloot CDA zich aan. Met andere woorden; het loopt niet zo’n vaart. De onveiligheid wordt zwaar overdreven en de kerncentrale wordt sowieso gesloten eind 2024. Dus waarom zouden we druk blijven uitoefenen op eerdere sluiting?

Het moge duidelijk zijn dat PGP hier een andere mening over heeft. Op de eerste plaats is het helemaal niet zeker dat de scheurtjesreactoren gaan sluiten in 2024. Vooral gezien de ‘schuivende beweging’ in de politiek, die er zomaar toe zou kunnen leiden dat de sluiting uitgesteld wordt. Met alle risico’s van dien en het gevaar voor de directe omgeving. Vandaar dat wat ons betreft ‘druk op de ketel’ gehouden moet worden.”

De ingediende motie kunt u hier nalezen.

Iets voor negenen werd de vergadering gesloten. Hebt u vragen of opmerkingen? Neem contact met ons op.