PGP gaat op volle kracht door! Ook na maart 2018.

Vanaf vandaag staat het ook op TV Valkenburg, dus mag het uitgeroepen: we gaan door!

Woensdag 8 november maakte Remy Meijers in een TV-interview met TV Valkenburg duidelijk dat er voor de voortzetting van een sociaal, duurzaam en groen geluid binnen de Valkenburgse gemeenteraad nieuwe mensen nodig zijn.

Weliswaar blijft er een solide basis bestaan met Corry Fulmer (fractievoorzitter) en Rémy Meijers (beoogd lijsttrekker), maar na de raadsverkiezingen van maart 2018 zullen twee PGP-leden hun raadslidmaatschap beëindigen, namelijk Hub Aussems en Hanneke van Buitenen. Ze blijven echter actief voor de PGP: Hub Aussems als burgerlid en Hanneke als steun op de achtergrond.

Kortom, het vinden van nieuwe mensen was heel belangrijk; mensen die de verantwoordelijkheid willen nemen om echt 4 jaar lang de gemeente te dienen; een degelijke inhoudelijke bijdrage kunnen leveren op het hele terrein van het gemeentelijk beleid en zeker op de voor de PGP belangrijke thema’s; constructief kunnen samenwerken met gemeenteraadsleden, die (deels) andere politieke accenten zetten. Dit zijn hoge kwaliteitseisen, maar uiterst belangrijk voor een geloofwaardige voortzetting van het PGP- gedachtengoed, ook na maart 2018.

Welnu, heuglijk nieuws! Die mensen zijn gevonden!

Twee jonge vrouwen, Pat-Jos Huisman uit Vilt en Hilde Baaij uit Schin op Geul, hebben uitgesproken de verantwoordelijkheid aan te durven en in de raad te willen plaatsnemen.
Daarnaast voelen de (iets oudere) heren Ruud Engels en Dinant Kamphuis zich geroepen de PGP in een commissie te vertegenwoordigen.

Maandag 13 november jl. werd de stap naar deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen overtuigend gemaakt.

Veel mensen kwamen naar een speciaal georganiseerde vergadering om steun te geven aan het idee dat er in onze gemeente plaats moet blijven voor een sociaal, duurzaam en groen geluid. En minstens zo belangrijk: dat de ambitie moet blijven om bestuursverantwoordelijkheid te blijven dragen voor Valkenburg aan de Geul !

Goed om op te merken dat naast Hilde, Pat-Jos, Ruud en Dinant ook nog andere mensen hun bijdrage willen leveren, bijvoorbeeld in een ondersteunende rol of als commissielid.

Met dit alles is er voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 een prima combinatie van ‘oud en nieuw‘ tot stand gebracht, zeker met het gegeven dat Hub en Hanneke binnen de PGP hun politieke ervaring zullen inbrengen.

Deze uitkomst was voor Remy Meijers dan ook reden om een toast uit te brengen; te beginnen natuurlijk op ieders gezondheid en daarnaast op het uitstekende politieke nieuws:

De PGP zal ook na maart 2018 inzetten op bestuursverantwoordelijkheid en een gemeente die duurzaam, sociaal en groen is.

We hebben er de beste mensen voor !!