PGP distantieert zich nadrukkelijk van tweets Jack Kicken

Afgelopen week ontstond er commotie over de tweets van de heer Jack Kicken. Ook op onze Facebook pagina werden we hierover aangesproken.

De PGP distantieert zich nadrukkelijk van zijn uitspraken.

Jack Kicken is nooit bestuurslid bij ons geweest, zoals op Facebook werd beweerd, en zelfs geen lid. Hij wás sympathisant, maar heeft al meer dan een jaar geleden te kennen gegeven niets meer met ons te maken te willen hebben.

Zulke uitspraken verwerpen wij ogenblikkelijk en passen niet in ons beeld en visie. De discussie rondom de heer Wilders moet vooral gevoerd worden waar deze thuishoort: in het parlement, en op dit moment in de rechtzaal tijdens zijn strafproces.

We hebben er bewust voor gekozen de berichten over deze tweets op de Facebook pagina te laten staan; het verwijderen zou alleen maar nog meer onvrede veroorzaken. Op termijn zullen wij deze berichten wel verwijderen, aangezien deze niet op de PGP betrekking hebben.