PGP deed mee aan Schone Geul 2018

Net als vorig jaar organiseerde Duurzaam Valkenburg ook dit jaar een Schone Geul actie.  Dit keer sloten we ons aan op 10 maart bij NL Doet. Met zo’n 25 vrijwilligers werden de oevers van de Geul tussen Chalet Tivoli en de Geulhemermolen ontdaan van zwerfafval. En ook leden en sympathisanten van de PGP droegen hun steentje bij.

Zwerfafval staat prominent in het verkiezingsprogramma van de PGP. Lijsttrekker Remy Meijers staat erom bekend zich zowel in functie als wethouder als privé zich in te zetten voor een schonere leefomgeving voor ons allemaal.

Wilt u meer weten over de activiteiten van Duurzaam Valkenburg? Zij zijn te vinden op Facebook en bereikbaar via email.