PGP blijft pleiten voor extra informatie-bijeenkomsten over de zorg

25 januari jongstleden vertelde Wethouder Dauven aan de commissie Sociaal Domein dat er voorlopig geen extra informatie-avonden in de kernen over de ontwikkelingen in de zorg komen. Het argument tegen de informatie-avonden was dat er weinig bewoners op af zouden komen, hoewel eind 2014 de eerste ronde van deze bijeenkomsten honderden bezoekers trok. De wethouder beloofde toen al een vervolg, eerst voor de lente van 2015, later uitgesteld naar de herfst-begin 2016.

Dat informatie-avonden zeker wel betekenis hebben bewees wel de ‘inspiratiebeurs’ die een paar dagen na de commissie, op 28 januari, in Sibbe werd georganiseerd. Hier stonden zo’n 15 standjes bij elkaar met informatie over zorg en ondersteuning. De aanwezige formele en informele organisaties waren tevreden over de toeloop. En passant leerden de ondersteuners in Valkenburg elkaar ook beter kennen, een niet te onderschatten toegevoegde waarde.
De PGP vindt daarom terugkerende informatie-bijeenkomsten in de buurt belangrijk, en zal er dan ook voor blijven pleiten dat er wel een vervolg aan deze bijeenkomsten wordt gegeven.

Wethouder Dauven verwacht meer bereik van informatie op de Valkenburgse website. Het CDA bracht op de laatste commissievergadering naar voren dat voor de Valkenburgse inwoners niet duidelijk is waar ze terecht kunnen voor de WMO. De wethouder beloofde om snel te zorgen dat dit wel op de gemeentelijke site staat.

Voor wie contact zoekt kan dat op de volgende manieren:

Via de website http://www.zorgenwelzijnvalkenburg.nl/
Via het centrale telefoonnummer 14043
Of via een bezoek aan het vernieuwde Klant Contact Centrum in het Gemeentehuis (Geneinde 4), openingstijden maandag tot en met vrijdag van 8.30 – 17.00 uur.

Nu is er in de ogen van de PGP echter een groot verschil tussen het stellen van een vraag bij een loket, via de telefoon of via het internet, en het stellen van een vraag op een avond in je buurt waarop je informatie krijgt. Tijdens een avond in de buurt hoor je gelijk hoe andere mensen in de veranderingen staan, en zal waarschijnlijk blijken dat diverse buurtgenoten met dezelfde vragen zitten als jijzelf.

Volgens de PGP blijft daarom het zinvol voor de gemeente om lokale bijeenkomsten te organiseren. Niet alleen met informatiestands, maar ook met uitleg door gemeente aan haar inwoners. Met gelegenheid voor het stellen van vragen en het delen van ervaringen. In het eigen gemeenschapshuis. Voor alle Valkenburgers, in elke kern.
Dit zou prima passen bij de visie die gemeente Maastricht en de Heuvelland-gemeenten verwoorden in de ‘Toekomstagenda voor het Sociaal Domein’. Want één van de peilers voor de uitvoering van de drie wetten, die nu zoveel veranderingen meebrengen (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) is leren van de ervaringen van mensen die hiervan afhankelijk zijn.