PGP bindt strijd aan met woekerrente Kredietbank Limburg

Tijdens de laatst gehouden Commissievergadering Sociaal Domein op 11 september heeft Raadslid PGP Hub Aussems aandacht gevraagd voor de rente van 12% die de Kredietbank Limburg berekent aan leningen voor mensen die in financiële problemen zijn gekomen of als statushouder een bedrag kunnen lenen voor bijv. de eerste inrichting van hun toegewezen woning.

Per toeval, bij hulp aan een Syrisch gezin, kwam hij daar achter. Het gezin had bij het betrekken van de toegewezen woning, een bedrag geleend om de eerste inrichting van de woning te kunnen bekostigen. Nu, na 30 maanden zou hij verlost zijn van het maandelijkse terugbetalingbedrag. Maar er bleek nog een rekening open te staan: 12% rente van het geleende bedrag. En dat was een fikse tegenvaller.

Hub heeft in Cie SD van 11 september de commissieleden en wethouder hiermee geconfronteerd. Niemand was op de hoogte van deze woekerrente. En dat van een instelling (Kredietbank Limburg) die door gemeenten is opgezet om te zorgen voor sociale kredietverlening voor burgers die in financiële problemen zijn of komen. Schande.

De wethouder heeft toegezegd onderzoek te doen.

Er komt in jan 2018 nieuwe beleidsplan Wgs (Wet gemeentelijke schuldverlening). Wij, de PGP, zullen alert zijn en alles in het werk stellen dat aan deze schandelijke praktijken een eind komt.