Persverklaring Valkenburgse politieke partijen AB, CDA en PGP

De drie partijen, te weten AB, CDA en PGP hebben na verdiepende gesprekken besloten om samen te gaan werken aan het coalitieakkoord voor Valkenburg aan de Geul voor de raadsperiode 2018-2022.

In dit coalitieakkoord zullen onder meer de volgende zaken worden opgenomen;
Duurzaamheid en klimaatverandering, zelfsturing en communicatie met de inwoners, aandacht voor alle kernen voor wat betreft voorzieningen, wegbeheer/onderhoud van de openbare ruimte, krimp/vergrijzing, mobiliteit/parkeerbeleid en een verdere uitwerking van de wijkkantonnier. Ook de Polfermolen, het evenementen- en horecabeleid en de ontwikkelingen van het middelbaar onderwijs zullen aan bod komen.

De beoogde wethouders die samen met de betrokken raadsfracties aan dit coalitieakkoord verder vorm zullen gaan geven zijn namens AB Carlo Vankan (47) portefeuille Fysiek Domein/locoburgemeester, namens het CDA Claudia Bisschops (40) portefeuille Toerisme en Economie/Financiën en namens de PGP Remy Meijers (48) portefeuille Duurzaamheid/Sociaal Domein.

Namens AB, B. Dauven (formateur)
Namens CDA, F. Erens
Namens PGP, R. Meijers

Klik hier voor de precieze portefeuilleverdeling.