Progressieve Groene Partij
Valkenburg aan de Geul

Remy Meijers (wethouder Duurzaamheid en SD)

Wethouder Duurzaamheid en Sociaal Domein

Plenkertstraat 61
Valkenburg aan de Geul


043-3671035 / 06-29627531
Mail naar Remy Meijers (wethouder Duurzaamheid en SD)

Ik ga voor:

  • Behoud van de leefbaarheid in de kernen. Dat heb ik de afgelopen 4 jaar ondersteund door zelfsturing stevig te stimuleren, waardoor nu in Limburg wordt gesproken van het “model Valkenburg” op dit gebied.
  • De energietransitie waar heel Nederland aan onderworpen wordt. Dat wordt een zware maar wel mooie opgave die inzet zal vereisen van zowel gemeente, bedrijven als individuele inwoners. Maar samen kan ons dat lukken en tot een prachtig resultaat leiden.
  • Een goed functionerende gemeentelijk apparaat, ten dienste aan de burgers. Jaren van stevige bezuinigingen hebben gezorgd voor efficiency, maar ook voor gaten in de dienstverlening. Denk maar aan communicatie. Die kan veel beter.
  • En o ja, van Valkenburg de groenste en schoonste gemeente van Nederland maken! We hebben al speciale zwerfafvalprojecten opgezet, maar ook dat is pas het begin: we gaan nu voor 0% rotzooi in de natuur. Opruimen is zo simpel!

Wie ben ik?

Ik woon helemaal aan het eind van de Plenkertstraat in Valkenburg, nummer 61. Ben getrouwd met Marie-Hélène en heb 3 dochters van (bijna) 19, 17 en 15, waarvan er twee ook op de lijst staan. Naast wethouder ben ik werkzaam bij ICT-bedrijf capgemini als servicecoördinator voor een grote klant. Voorheen was ik bij hetzelfde bedrijf manager van verschillende afdelingen. Als vrijwilliger ben ik actief voor het reanimatienetwerk Valkenburg en voor KWF Kankerbestrijding. Voordat ik in 2012 wethouder werd, gaf ik ook nog wekelijks spinninglessen.

Betrokkenheid en participatie zijn volgens mij het cement van de gemeenschap.

Wat wil ik?

Mijn plaatselijke politieke belangstelling vindt haar oorsprong in 2007. De verkeersvoorzieningen voor de kwetsbare verkeersdeelnemers, voetgangers en fietsers, bleken onder de maat en daarom heb ik toen samen met mijn vrouw een aantal acties opgezet om die omstandigheden te verbeteren. Naar aanleiding daarvan werd ik door toenmalig wethouder Jef Kleijnen gevraagd voor de verkeerscommissie. Daarna nam ik voor de PvdA plaats in enkele raadscommissies. En in 2012 volgde ik dan Jan Hendrikx op als wethouder financiën en burgerkracht. Op 16 mei 2018 ben ik opnieuw geïnstalleerd als wethouder. Dit keer met een duurzame en groene portefeuille namens de PGP.

Betrokkenheid en participatie zijn volgens mij het cement van de gemeenschap. De maatschappij vormen wij immers met zijn allen. Ik zie het als een eervolle plicht een bijdrage te leveren aan de lokale politiek als je daartoe in de gelegenheid bent. En samen kunnen we dus veel bereiken, zo niet alles wat we willen en vooral wat goed is voor onze gemeenschap en onze toekomstige generaties.

Wist je dat?

Ik ontspan door te gaan hardlopen in onze mooie omgeving, fietsen of lezen. Ik kan me persoonlijk ontzettend opwinden over de vele troep die in de natuur wordt weggegooid. Daarom ga ik ook meestal voorzien van een knijper en vuilniszak hardlopen, dan kan ik het nuttige met aangename verenigen.

Mijn grootste verdienste… Dat klinkt gek. Ik ben trots op wat we bereikt hebben op het gebied van zelfsturing in Valkenburg, de vele grote en kleine projecten waardoor we nu als voorbeeld in Limburg gezien worden. Ik ben trots op de vele buurtwhatsappgroepen die we hebben opgericht. Ik ben trots op de gezonde financiële situatie waarin de gemeente verkeert terwijl de lasten voor burgers niet gestegen zijn. Maar als ik dan kijk waar ik echt trots op ben: 4 jaar terug dreigde een eenzame zestiger uit zijn huurwoning gezet te worden. En dat ook nog vlak voor kerstmis, klassiek haast. Hij had betalingsachterstanden en niet bepaald een betrouwbaar imago. Maar omdat ik samen met een medewerker van de sociale dienst bleef speuren naar een oplossing kwamen we erachter dat hij binnen een paar maanden AOW zou ontvangen, konden we regelen dat structureel daarvan een deel naar schuldeisers en verhuurder zou gaan, waardoor hij met instemming van alle partijen kon blijven zitten in zijn woning en daar kerstmis kon vieren. Dat is een klein en onbekend verhaal, maar juist dat zal me altijd bijblijven.


De website van PGP Valkenburg aan de Geul is gebouwd door vrijwilligers, met behulp van openbare software. De informatie op deze site mag vrij gedeeld worden volgens een Creative Commons licentie.

Volg PGP op:

PGP, copyright 2018. | [popup_trigger id=”1232″ tag=”span”]Privacy statement[/popup_trigger] | ANBI Status