Overnachten en ondernemen in commissie EFTR

Tijdens de commissie EFTR op woensdag 12 juni 2019 werd het verslag jaarrekening 2018 door RSM accountants uitvoerig toegelicht. Verder stonden er 2 belangrijke raadsvoorstellen op de agenda; voorstel betreffende instellen Bedrijven Investerings Zone (BIZ) en voorstel betreffende kaders hotelbeleid en toetsingskaders. Namens PGP Corry Fulmer, Klaas Spoelstra en Doeke Krikke aanwezig in de raadszaal. 

We kunnen het kort houden. Beide voorstellen van het college kunnen op onze instemming rekenen. De BIZ biedt ondernemers de mogelijkheid om gezamenlijk projecten op te zetten die het economisch functioneren van onze gemeente kunnen versterken. Wij juichen dit initiatief dan ook toe. Een stukje uit onze inbreng:

We begrijpen dat inmiddels een groot aantal ondernemers kansen zien om via samenwerking het economisch functioneren van onze gemeente te versterken en de kartrekkers nogmaals intensief aan de slag gaan om het reeds aanwezige draagvlak te creëren/vergroten. De opzet waarvoor gekozen is, is inderdaad bijzonder daar detaillisten, horeca en bedrijven uit de vrijetijdseconomie hier samen in optrekken. De activiteiten rondom thema’s als schoon heel en veilig, extra groen en inzet van professionele ondersteuning zijn inderdaad zeer divers en spreken ons aan.

Ook het voorstel kaders hotelbeleid kan op onze goedkeuring rekenen. Het heeft even geduurd voordat de raad zich over dit raadsvoorstel kon buigen, maar nu kan dit zeer belangrijke beleid in de steigers worden gezet. Als kanttekening hebben wij het college verzocht bestaande wet- en regelgeving wat betreft mogelijke herbestemming hotels/pensions (een grote wens van de gemeenteraad als oplossing voor noodlijdende bedrijven en een mogelijkheid om in woningbehoefte te kunnen voorzien) beter te communiceren met ondernemers. De versoepeling van de regels structuurvisie wonen biedt immers meer mogelijkheden.

Wat PGP betreft hadden beide raadsvoorstellen hamerstukken kunnen zijn, maar deze opvatting werd niet unaniem gedeeld, dus ze komen terug op de eerstvolgende raadsvergadering van 1 juli aanstaande.

De vergaderstukken lezen en de vergadering beluisteren kan via de website van de gemeente.