Over lasten en lusten in de commissie EFTR

Deze commissie op woensdag 13 maart was voor de laatste keer met ons dynamische trio van Corry, Klaas en Ruud. Laatstgenoemde verruilt van thema en gaat de commissie SOB bemensen. Doeke Krikke wordt voorgedragen als commissielid EFTR. Het was geen heel lange vergadering, tenminste in vergelijking met de voorgaande avonden, voor half tien werd de vergadering gesloten. 

De vergadering begon met de mededeling van wethouder Bisschops dat de peiling over vergunningparkeren in Broekhem Noord losgekoppeld zou worden van de geplande verkiezingen op 20 maart a.s. voor Provincie en Waterschap. Er was commotie ontstaan over het raadsinformatiebulletin hierover. Hierin stond dat de wethouder hoopte door de peiling te combineren met de verkiezingen, de opkomst hoger zou zijn, terwijl zij zelf ook kandidaat op de lijst voor de Provincie is. De PGP gaat niet uit van kwade opzet, maar vindt dat je in zo’n positie elke schijn van verstrengeling moet vermijden en is tevreden met de ontkoppeling. De bewoners zullen zo snel mogelijk geïnformeerd worden over hoe de peiling nu zal worden georganiseerd.

Het bewonersonderzoek toerisme werd gepresenteerd. Het belang van toerisme voor de economie wordt door de meerderheid van de inwoners onderschreven. Er is sprake van een gematigd positieve score als het gaat om ondersteuning toerisme. We mogen niet uit het oog verliezen dat er tevens overlast ervaren wordt door toerisme en evenementen. Het streven moet zijn om een toerismemodel te creëren waarbij de sterke punten van onze gemeente benadrukt worden en het gewone leven intact blijft. De PGP bracht een aantal punten ter sprake. Overlast in de vorm van fietstoeristen, waar wel duidelijk een verbetering in aanpak te zien is, parkeeroverlast, geluidsoverlast en vuurwerk door het hele jaar heen. Daarnaast vroegen wij wat de wethouder onder kleine evenementen voor bewoners verstaat en opperde een aantal ideeën waar onze inwoners wellicht van zouden kunnen genieten. Bijvoorbeeld een autoloze zondag voor bepaalde straten gekoppeld aan straatspeeldag. In het kader van kleine evenementen, PGP vindt het heel jammer dat het mooie en niet overlastgevende evenement NK Living Statues verdwijnt. Het college vindt 40.000 euro te veel geld voor een eendaags evenement. Duidelijk werd dat ook ondernemers liever zien dat dit bedrag gespreid wordt over meerdere kleinere evenementen. Al blijven we het jammer vinden, we hebben wel begrip voor de afweging.

Over Kerststad vroeg PGP aandacht voor duurzaamheid producten, verpakkingsmateriaal en draagtassen. Wij gooiden daar zelfs een schepje bovenop met de suggestie te streven naar Valkenburg te kunnen profileren als de meest duurzame kerststad van de wereld. Daar had de wethouder wel oren naar.

Tot slot kwam onze rondvraag over de stand van zaken Pradoe aan de orde. Naarstig onderzoekswerk heeft ertoe geleid dat we de informatie hebben gekregen, dat er nog geen formele omgevingsvergunning is aangevraagd. Hier was in eerdere instantie onduidelijkheid over. Er is wel een informele aanvraag ingediend, maar dit is goed nieuws, omdat er nu door het college voor inwoners, belangstellenden en belanghebbenden een inspraaktraject opgestart dient te worden. In het kader van communicatie en overleg met onze inwoners een heel goede ontwikkeling. Dus de PGP is daar blij mee.

Alle stukken en geluidsfragmenten kunt u teruglezen en beluisteren op de website van de gemeente.