Oproep aan het college: inkomensdalingen ondernemers door centrumplannen

Oproep aan het college van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul

Houthem, 26 januari 2014

Geacht college,

Ons bereiken verontrustende signalen over dramatische omzetdalingen bij Valkenburgse ondernemers in het centrum. Sinds de schutting om het bouwperceel aan de Louis van de Maesenstraat /Dr. Erensstraat geplaatst werd en de rijrichting ter plekke gewijzigd is wordt de nijpende situatie steeds urgenter.

De forse dalingen in de omzet wordt door ondernemers geweten aan deze maatregelen. Wij verzoeken het college dan ook vriendelijk doch dringend uit te zoeken of dit werkelijk het geval is. Mocht blijken dat beschreven maatregelen hier daadwerkelijk toe bijgedragen hebben willen wij u verzoeken deze maatregelen deels terug te draaien en daaraan gekoppeld een regeling te treffen die de betrokken ondernemers in staat stelt de komende twee jaar de bouw van het centrum te overleven.

Wij denken daarbij aan een kredietverstrekking of lening onder stringente voorwaarden. Deze zouden kunnen aanhaken aan instrumenten als de Gemeentelijke kredietbank of de Zelfstandigenlening op grond van de Wet Werk en Bijstand, waarbij de gemeente (tot op zekere hoogte) garant zou kunnen staan voor de lening. Verder zal er, indien aantoonbaar, wettelijk recht op nadeelcompensatie bestaan. Indien van toepassing roepen wij u nu al op daarmee ruimhartig om te gaan.

Wij zijn ons ten volle bewust dat het niet bepaald een taak van de lokale overheid is om een lening te verstrekken aan bedrijven, en dat dit, mits niet zorgvuldig toegepast, tot precedentwerking zou kunnen leiden.

Wij zijn op basis van de nu voorliggende zaken van mening dat het hier een uitzonderlijke situatie betreft, die dus ook uitzonderlijke maatregelen rechtvaardigt.

Mocht u van mening zijn dat de situatie in de Dr. Erensstraat en Louis van de Maesenstraat en de aanpalende straten van het winkelgebied op dit moment níet uitzonderlijk is dan hadden wij dat graag van u onderbouwd gezien.

Derhalve de volgende vragen:

  • Bent u met ons van mening dat hier sprake is van een uitzonderlijke situatie?
  • In dien niet, kunt u onderbouwd aangeven waarom?
  • Bent u bereid een regeling te treffen waarvoor alle betrokken ondernemers in principe in aanmerking kunnen komen?
  • Bent u bereid de wettelijke regeling nadeelcompensatie zo ruim mogelijk te interpreteren?

Namens de fractie

Corry Fulmer Bouwens (PPGV)   Hub Aussems (PvdA)