Onrust veiligheid kunstgrasvelden

Er is nogal wat onrust ontstaan over de (on)veiligheid van kunstgrasvelden ook naar aanleiding van een nieuwsuitzending van de NOS. Voor de goede orde; tot op heden is nog niet officieel aangetoond dat het rubbergranulaat op de velden Walram/Berg’28 schadelijk zou zijn. Er loopt nog een onderzoek door RIVM.

Vooruitlopend op het onderzoeksresultaat is, op initiatief van de PGP, € 200.000 gereserveerd om, indien nodig, de 2 velden ‘op te schonen’. We blijven het jammer vinden dat we destijds onvoldoende steun kregen voor ons voorstel hybride velden aan te leggen. Dat was niet alleen goedkoper geweest maar ook nog eens veiliger.