Ondersteunen actie mensenketting tegen Tihange

De gemeenteraad Valkenburg aan de Geul heeft 2 maal een motie unaniem aangenomen ( 15 febr. 2015 en 29 juni 2016). Kern van de moties : het bereiken van het sluiten van de kerncentrale bij Tihange uit oogpunt van veiligheid en gezondheid van de inwoners van Valkenburg aan de Geul.

Op zondag 25 juni 2017 vindt een demonstratie plaats tegen de verouderde kerncentrale, waarbij een mensenketting van Aken naar Tihange zal worden gevormd.

Onlangs heeft de Veiligheidsregio besloten om deze demonstratie niet te steunen, omdat dit “te politiek” zou zijn en de Veiligheidsregio zich niet met politiek bezig dient te houden. De PGP Valkenburg vindt het vreemd dat een onderwerp als de sluiting van de kerncentrale in Tihange, waarover zoveel consensus is in Zuid-Limburg, en dat bovendien heel belangrijk is voor de veiligheid van de Zuid-Limburgse bevolking, door de Veiligheidsregio als “te politiek” wordt bezien. Daarom stelt de PGP in Valkenburg aan de Geul vragen aan de burgemeester , college, over deze beslissing. De PGP blijft alles op alles zetten om de kerncentrale in Tihange zo snel als mogelijk dicht te krijgen.

Onze vragen:

  1. Klopt het dat de Veiligheidsregio de demonstratie van 25 juni a.s. niet steunt zoals gemeld in de Limburger van 18 april 2017?
  2. Wil de Veiligheidsregio niet alles op alles zette om de kerncentrale in Tihange dicht te krijgen?
    Zo nee, waarom niet?
    Zo ja, waarom spreekt zij dan haar steun niet uit voor deze demonstratie?
  3. Vindt de Veiligheidsraad dit steunen opeens “politiek”? Zo ja, waarom?
  4. Kennelijk waren (volgens het genoemde krantenartikel) de burgemeesters in het overleg van de Veiligheidsregio verdeeld; hoe stond de burgemeester van Valkenburg aan de Geul hierin en wat waren /zijn daar de achterliggende redenen voor?

Onze fractie zou graag zien dat beantwoording van deze vragen plaats vindt ruim voor de raadsvergadering van 29 mei a.s.

Hub Aussems, Raadslid PGP