Nieuwe wethouders en raadsleden geïnstalleerd in extra raadsvergadering

Op 30 maart 2021 vond een extra raadsvergadering plaats. Op de agenda louter bijzondere agendapunten. Het nieuwe coalitieakkoord, het kiezen en installeren van nieuwe wethouders, het installeren van nieuwe raadsleden en het afscheid van burgemeester Jan Schrijen. En aan het begin van de vergadering stond de raad stil bij het overlijden van Jo Römling. De vergadering vond fysiek in de raadszaal plaats, publiek en pers kon via de livestream op You Tube meekijken:

Het nieuwe Coalitieakkoord werd gepresenteerd. Het is een voortzetting van het bestaande coalitieakkoord. De PGP is blij met de extra aandacht voor sociale en groene onderwerpen, zoals extra aandacht voor bomen, de VALK-pas ofwel zoals Pat-Jos Huisman bedacht de “Valkenburgse Activiteiten en Lokale Koopjes- pas”, project stoeptegel eruit en plant erin, de motie “ongehinderd” uitvoeren en de realisatie van een openbaar toilet in het centrum.

Vervolgens werden de twee nieuwe wethouders voorgedragen. Niels Dauven namens AB en Jan Vermeer namens VVD. Beide heren werden met 10 van de 17 stemmen gekozen en vervolgens geïnstalleerd. Wij wensen de twee nieuwe wethouders veel succes met hun nieuwe functie.

Om de twee vacante plekken in de gemeenteraad op te vullen, werden Nelly van der Venne namens AB en Nelleke Gilissen namens VVD geïnstalleerd als raadslid. Hierbij komt de man/vrouw verhouding binnen de raad weer op 9/8. Wij wensen beide raadsleden veel succes met hun nieuwe positie.

Aan het eind van de vergadering nam Wim Weerts de voorzittershamer over en werd vertrekkend burgemeester Jan Schrijen en zijn echtgenote in het zonnetje gezet. Met lovende woorden en de uitreiking van de hoogste gemeentelijke onderscheiding de Boucckh.