Nieuwe vorm van overleg en burgerinspraak

Dinsdag 6 september werd in de raadszaal een nieuwe vorm van overleg gebruikt. Na een inleiding over het onderhoud van de openbare ruimte kreeg elke fractievoorzitter en elk (burger-)raadslid kort het woord. Wat lijkt u – naast de kosten en het zekere behoud van de huidige werknemers – belangrijk bij de onderhoudscontracten die de gemeente afsluit met bedrijven die de Openbare ruimte verzorgen?

Reageren op klachten en wensen van inwoners, herhaalde uitleg bij veranderingen, lokale ondernemers, controle dat de uitvoering goed gebeurt, inspelen op de beleving en ruimte voor betrokkenheid van buurtbewoners kwamen op tafel. Erna werd nog een half uur uitgewisseld en toegelicht. Deze inbreng wordt gebruikt bij een advies en deze herfst staan het onderhoudscontract Openbare ruimte op de agenda van de raadscommissie SOB.

Deze manier van overleg kan ook de vorm zijn waarin naar inbreng van elke inwoner wordt geluisterd. Of deze zelfs actief van u gevraagd wordt. In de nabije toekomst. Wat vindt u belangrijk onderhoud in uw buurt? En dat er dan snel en praktisch wat aan gedaan wordt. De PGP staat daar helemaal achter.