Nieuwe ronde WMO-bijeenkomsten in de kernen

De PGP heeft afgelopen jaar de gemeente al vaker gevraagd naar nieuwe WMO-bijeenkomsten in de kernen om burgers goed te informeren over alle veranderingen in de zorg. Een eerste ronde was er al in najaar 2014, en die werd toen overal druk bezocht, maar het vervolg liet op zich wachten.
Afgelopen maandag 12 oktober, in de raadscommissie Sociaal Domein, beloofde wethouder Dauven als antwoord op de vraag van PGP-commissielid Hanneke van Buitenen, dat nu eindelijk uiterlijk januari 2016 nieuwe informatiebijeenkomsten zullen worden gehouden. Op verzoek van Algemeen Belang zal de gemeente bij de aankondigingen ook de mogelijkheid geven om gewenste onderwerpen of vragen van tevoren kenbaar te maken.

De rol van mantelzorgers en vrijwilligers zal daarbij zeker ter sprake komen, wat dat zijn steunpilaren in de veranderende zorg. Maastricht en de Heuvelland-gemeenten kiezen er in een gezamenlijke notitie voor om deze mensen te ondersteunen en noemen dit speerpunt van hun sociaal beleid.

Maar wie zijn mantelzorger ?
Daarover gaat de gemeente Valkenburg breed publiceren. Over het liefdewerk, ervaren knelpunten en de mogelijkheden voor ondersteuning die de gemeente heeft.

Zijn er genoeg vrijwilligers-in-de-zorg binnen Valkenburg aan Geul ? Een goede vraag van D’66, die volgens de wethouder bevestigend beantwoord kon worden. Hij noemde ook nieuwere vormen van deze vrijwilligers, zoals in de GGZ via Horizon en de Huiskamer-initiatieven van ouderen. Daarbij gaan Maastricht en de Heuvellandgemeenten bevorderen dat er meer initiatieven ontstaan.

De PGP juicht dit uiteraard van harte toe. Wij blijven de ontwikkelingen kritisch opbouwend volgen, want de ingrepen en veranderingen in de zorg zijn groot, en waar nodig zullen wij oproepen tot bijsturen.