Natuurspeeltuin in Valkenburg aan de Geul

Geacht college,

Ons bereikte vandaag het heuglijke nieuws dat er in Valkenburg aan de Geul nog dit jaar een natuurspeeltuin zal worden gerealiseerd. De aanleiding hiervoor is, volgens berichtgeving, de vastberadenheid van een van onze jonge inwoners.

Hij heeft, middels een enquête, aangetoond dat hier behoefte aan is.

Zoals bekend heeft de PGP zich hier altijd sterk voor gemaakt. Zo hebben wij jaren geleden al geopperd het Geulpark “op te waarderen” o.a. door hier een natuurspeeltuin aan te leggen. Tevens hebben wij het college herhaaldelijk verzocht indien het op die locatie niet mogelijk zou zijn naar andere plekken in onze gemeente te blijven zoeken waar een natuurspeeltuin voor onze jeugd gerealiseerd zou kunnen worden.

Een lintje voor de knaap die bereikt heeft dat nu ook werkelijk werk wordt gemaakt van het realiseren van een natuurspeeltuin is dan ook zeker op zijn plaats. Gezien het feit dat het college de raad toegezegd heeft de mogelijkheden tot het realiseren van een natuurspeeltuin in onze gemeente te zullen onderzoeken. Dit onderzoek, mede ook door de inspanning van deze jonge inwoner, heeft geleid tot het inzicht dat een natuurspeeltuin voor onze jeugd gerealiseerd dient te worden.

Blijkbaar ook de plek waar de speeltuin aangelegd zou kunnen worden nu bekend is. De gemeente heeft vandaag immers bij monde van de burgemeester en door vermelding ervan op hun website bekend gemaakt een natuurspeeltuin te zullen aanleggen in het Geulpark.

PGP heeft zich ook in het verkiezingsprogramma hier sterk voor gemaakt. Dankzij Sercem Akkus gaat het er nu blijkbaar echt van komen. Chapeau!! Daar wij het ook echt gerealiseerd willen zien, hebben wij een paar verhelderende vragen aan het college gesteld:

  • Is het college van plan de natuurspeeltuin nog dit jaar in het Geulpark aan te leggen?
  • Indien dit het geval is: wordt het project in overleg en in samenwerking met inwoners en Stichting Natuurmonumenten uitgevoerd?
  • Wat zijn de ruw geschatte kosten van de aanleg van de natuurspeeltuin en welk budget zou de raad hiervoor moeten reserveren?

Wij zien uw beantwoording met veel interesse tegemoet.

Namens de PGP fractie, met vriendelijke groet,

Corry Fulmer-Bouwens.