Motie Tweede Kamer voor betere veiligheid rond kerncentrales

Een meerderheid van de Tweede Kamer nam 31 mei de motie van Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) aan, om te zorgen voor betere veiligheid in het gebied rond een kerncentrale.

Ook die over de grens, zoals in Tihange. Dit gebeurt samen met Duitsland en België. En met inwoners binnen een straal van 100 kilimeter rond een kerncentrale. Als Valkenburgers wonen we op een kleine 50 km van de kerncentrale in Tihange, waar geregeld storingen en problemen zijn. De PGP volgt het nieuws hierover en zal de mogelijkheden voor inspraak actief ondersteunen. Hiervoor zal de PGP ook een motie indienen in de raad.

De tekst van de motie van de Tweede Kamer is als volgt: “overwegende dat de regering heeft besloten om de veiligheidsmaatregelen te treffen in een straal van 100 kilometer rond kerncentrales en deze te harmoniseren met Duitsland en België; verzoekt de regering om, te onderzoeken hoe inspraak voor bewoners, binnen die straal van 100 kilometer, op de veiligheid van kerncentrales vormgegeven kan worden.”