Minder de lucht in

Afgelopen woensdag 31 oktober trok een voorlichtingsbijeenkomst over de overlast van het vliegtuigverkeer in Zuid Limburg, georganiseerd door het gemeentebestuur van Eijsden-Margraten en Milieufront Eijsden, een volle zaal. Duidelijk is dat het thema leeft !

Ook bij ons. Er gaat teveel de lucht in. Bitterslecht voor het milieu en de gezondheid voor mens en dier. Reden voor de PGP om met 4 mensen – Gerrie Claessens, Mieke Aussums, Ruud Engels en Dinant Kamphuis (verslag) aanwezig te zijn.

pgp aanwezig bijeenkomst vliegtuigoverlastOnze nieuwsgierigheid lag met name op het vlak hoe een gemeente respectievelijk een actiegroep een rem kan zetten op uitbreiding van het vliegverkeer of tenminste de beteugeling van het vliegtuiglawaai. Uit de toelichtingen die o.a. door burgemeester Dieudonnee namens de gemeente en Rob Hoenen vanuit het Milieufront werden gedaan, bleek dat heel veel politieke actie sinds mei 2013 heel weinig had opgeleverd. Het dominante denken in deze provincie is economisch; ecologische aspecten zijn sluitpost. En bovendien lijken de belangen van de provincie en de gemeenten (onderling) duidelijk niet op 1 lijn te liggen.

Was het dus een perspectiefloze en frustrerende avond? Gelukkig niet.

Genoeg mensen die nieuwe aanknopingspunten boden om ‘ het dossier vliegtuigoverlast in Zuid Limburg ‘ verder te brengen. Behalve vragen als ‘ waarom geen BTW tarief op kerosine ‘ en ‘ waarom geen redelijke parkeertarieven bij MAA‘ waren er ook heel praktische suggesties. En hoe simpel en triviaal ook. De oproep van iemand om toch ook vooral je eigen verantwoordelijkheid te nemen. In de eerste plaats door kritisch te kijken naar je eigen reisgedrag.

Verder zijn er op 20 maart 2019 verkiezingen voor de Provinciale Staten. De gelegenheid om langs democratische weg duurzame verandering te bewerkstelligen.

bijeenkomst vliegtuigoverlastEn tot slot. Woensdag 7 november aanstaande is er een demonstratie tegen vliegtuigoverlast in Zuid Limburg.
Georganiseerd door het Milieufront Eijsden. Om 18.20 uur bij het Gouvernement. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat organiseert daar gesprekstafels over de toekomst van de luchtvaart. Een prima gelegenheid dus om te laten zien dat de toekomst er een moet zijn van minder i.p.v. meer!

Een delegatie van de PGP zal aanwezig zijn bij de demonstratie. U ook?

En hoopgevend is een bericht zoals gisteren over de Antonovs op MAA!