Meningen over dependances van Croix de Bourgogne

De meningen over de 2 dependances van Croix de Bourgogne lopen nogal uiteen. ‘Niks aan de hand’ heeft een brief naar de raad gestuurd waarin ze hun ongenoegen wat betreft de uitstraling van de 2 gebouwen Theodoor en Louis geuit hebben. Dit verbaast ons ten zeerste daar ‘Niks aan de hand’ op de hoogte is van het feit dat de raad ‘hier niet over gaat’. Gelukkig maar het zou niet goed zijn als de mening van de raad omtrent de uitstraling van een gebouw leidinggevend zou zijn. Daar hebben we de Stadsbouwmeester voor die een deskundig en onafhankelijk advies geeft en zodoende zorg draagt dat nieuwe gebouwen in gepaste samenhang met de omgeving worden gebouwd.