Meeting Oud Valkenburg Veilig op 13 maart 2018

Verkeersveiligheid Oud Valkenburg bracht gisteravond veel belangstellenden op de been bij de meeting Oud Valkenburg Veilig. Zoals vermeld op TV Valkenburg waren enkele politieke partijen vertegenwoordigd, om precies te zijn twee lokale partijen. Corry Fulmer, Hub Aussems en Gerrie Claessens van de PGP en Jef Kleijnen van de VSP.   Tijdens dit burgerinitiatief werd gevraagd om daadkracht en steun van gemeente Valkenburg en haar ondersteunende diensten. PGP zegde toe het thema nadrukkelijk te agenderen in de nieuwe Gemeenteraad. In nauw overleg met Provincie Limburg en Veilig Verkeer Nederland zou dan de verkeersveiligheid ter plekke aangepakt kunnen worden.

Voor de PGP is het helder: “De veiligheid, in dit geval de verkeersveiligheid, van onze inwoners (en ook bezoekers) staat voorop. Dat een deel van de weg in bezit is en onder verantwoordelijkheid van de provincie, is voor de PGP niet van belang. Daar hebben onze burgers niet voor gekozen, dat overkomt hen. De gemeente moet ook voor hen zorgen dat, binnen de fysieke mogelijkheden, de meest veilige oplossing komt. Dus snel overleg met de provincie en stappen maken. Daar gaat de PGP voor. En zal de vinger aan de pols houden”.

Verkeersveiligheid en zeker fietsveiligheid staat ook in ons programma.