Marathonzitting Commissie SOB

Op dinsdag 10 september was de eerste Stedelijke Ontwikkeling en Beheer (SOB) commissievergadering na de zomervakantie. Er stonden 3 insprekers, 3 voorstellen en een reeks raadsinformatiebulletins op de agenda. Namens PGP Pat-Jos Huisman, Colette Rasenberg en Ruud Engels. 

Er waren twee insprekers die het over de mogelijkheid van een fysiotherapeut in de voormalige school van Schin op Geul wilden hebben. Eigenlijk over het voorstel dat net voor de vakantie werd afgekeurd door CDA, VSP en VVD. Nu was de fysiotherapeut zelf aanwezig om zijn visie die hij met zijn praktijk wil uitdragen toe te lichten. De voorzitter van Heerlijkheid van Schin op Geul gaf nog eens duidelijk aan dat met alleen woningen je een kern niet overeind houdt. Er moeten ook faciliteiten zijn. Woorden waar wij het voor de vakantie en nu nog steeds helemaal mee eens zijn. Na het horen van beide heren, stelde AB voor het presidium te vragen het voorstel opnieuw te agenderen en daar sloot iedereen behalve CDA zich bij aan.

De andere inspreker was van Botaxi en sprak over de negatieve gevolgen van de gewijzigde taxistandplaatsen in het centrum van Valkenburg. Een dialoog met de gemeente, politie en Botaxi zal hierbij de eerste stap zijn om hopelijk tot een oplossing te komen.

De voorstellen op de agenda gingen over de begraafplaats van Valkenburg, een gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan ter plekke van de Oeverweg 2 in Terblijt en een tijdelijke versoepeling van de compensatiesystematiek Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg. De laatste twee genoemde voorstellen zijn hamerstukken geworden en na te lezen op de website van de gemeente.

Het voorstel van de begraafplaats wordt vanwege de hoge kosten €1.025.000,- en de schatting van mogelijke inkomsten in de toekomst na alle werkzaamheden nogmaals besproken tijdens de raadsvergadering op 30 september.

Bij de raadsinformatiebulletins heeft de PGP een bijdrage kunnen leveren in de vorm van het doen van een aantal suggesties: is natuurlijke bestrijding van de eikenprocessierups overwogen en zal dat overwogen worden voor volgend jaar? Antwoord wethouder: “Het afgelopen jaar zijn de rupsen opgezogen en direct verbrand. Natuurlijke bestrijding is een goed idee, daar gaan we naar kijken. Het kostenplaatje zal daarbij doorslaggevend zijn.” Wij hebben goede hoop dat er met die redenatie volgend jaar struiken worden aangeplant en nestkasten worden opgehangen voor mezen. Dat is immers goedkoper dan elk jaar €50.000,- uit te geven aan opzuigen en verbranden van rupsen. Voor meer informatie over de natuurlijk bestrijding van de eikenprocessierups zie deze link.

Valkenburg aan de Geul is focusgemeente Nederland Schoon geworden. Wij hebben in een reactie op het informatiebulletin gevraagd afvalbakken te plaatsen waar afval gescheiden in kan worden weggegooid. Wethouder Meijers zal kijken of dit mogelijk is in combinatie met de huidige ontzorger die de gemeente nu heeft voor het legen van bakken. Er zal dan ook gekeken worden naar de frequentie waarmee afvalbakken geleegd gaan worden. Zwerfafval ontstaat ook door overvolle vuilnisbakken waar het afval naast de bak op de grond wordt gezet en door de wind wordt meegenomen. En de vuilnisbak in IJzeren o.a. bij de kapel en in Berg bij de Plus zijn regelmatig tot de nok toe gevuld. De wethouder opperde zelf het idee om wellicht op plekken met regelmatig overvolle bakken een nieuw soort vuilnisbak te plaatsen. Deze afvalbak kan door gebruik van zonne-energie afval samendrukken waardoor 80% meer afval in een bak past.

In onze rondvraag hebben we gevraagd of het mogelijk is om bamboe verkeersborden te plaatsen in plaats van aluminium borden. Vanwege de hogere prijs en de nog te bewijzen leeftijdsspanne van de borden overweegt de wethouder een pilot.

We hebben ook aandacht gevraagd voor de verkeerssituatie bij de spoortunnel in hekerbeek. Auto, fietser en voetganger moeten daar door een kleine tunnel om bij de wijk te komen. “Is een aparte fiets- en voetgangerstunnel mogelijk?” Volgens de wethouder een goed idee, maar erg duur. Het wordt in ieder geval meegenomen in het nu in ontwikkeling zijnde mobiliteitsplan.

Tenslotte hebben we nog aandacht gevraagd voor de zoektocht naar een locatie van het Kinder Vakantie Werk (KVW). Het voetbalveld in Vilt is misschien vanaf volgend jaar niet meer in het bezit van de gemeente en daarmee zeer waarschijnlijk niet meer bruikbaar als terrein voor het KVW. Gelukkig denkt de gemeente mee in oplossingen.

Om 22.50uur sloot voorzitter Hilde Baaij de vergadering.