Lezing integriteit en installatie nieuwe raad

Donderdagavond 27 maart jongstleden werd de nieuwe raad van Valkenburg a/d Geul geïnstalleerd. Voor de kersverse fractie van de PGP namen (v.l.n.r) Corry Fulmer, Remy Meijers en Hub Aussems zitting in de raad.

Mochten de coalitie-onderhandelingen voorspoedig afgerond worden dan zal Remy weer uit de raad stappen en wethouder worden/blijven, en zal nummer 4 op de lijst, Sjaan Savelsbergh-Auf den Kamp, zijn plaats innemen.

Voorafgaand aan de installatie kregen de raadsleden in spé een zeer boeiende lezing van filosoof Frans Geraedts voorgeschoteld. Vanuit een originele insteek, namelijk de strijd in de Oekraïne om democratie en aansluiting bij Europa, werd ingezoomd op de integriteit van het (lokale) bestuur en hoe je die met raad en college als geheel sámen diende te bewaken. Conclusie: échte corruptie in Nederland bestaat misschien niet meer, maar belangenverstrengeling en, nog belangrijker, de schijn ervan, wordt de komende jaren het belangrijkste onderwerp in bestuurlijk Nederland, zeker op lokaal niveau.