Laatste raadsvergadering vóór de verkiezingen

Gisteravond was de laatste raadsvergadering vóór de verkiezingen. De laatste keer dat de raad dus in deze samenstelling bijeenkwam. Helaas kon ons raadslid Hub Aussems er niet bij zijn, speciaal jammer omdat juist de door ons opgestelde en door hem zo nagestreefde motie over het verlagen van het rentepercentage van de kredietbanken unaniem werd aangenomen door de gemeenteraad.
Een mooie afsluiting van het raadslidmaatschap van Hub!

En nog een motie van ons werd unaniem aangenomen: Valkenburg sluit zich aan bij de zogenaamde  Statiegeldalliantie, wat inhoudt dat we samen met meer dan 200 andere maatschappelijke organisaties de Nederlandse (en Vlaamse) overheid oproepen op kleine plastic flesjes en blikjes statiegeld in te voeren. Ervaringen uit pilots en andere landen bewijst dat dat het zwerfafval met 70 tot 90 procent kan verminderen. Ook deze motie werd op voorhand al door alle andere partijen onderschreven. 15 maart volgt het debat en besluit in de Tweede Kamer!

Er was veel discussie over het bloembakkenvoorstel voor het centrum: ondernemers die zelf geld bij elkaar leggen voor fraaie bloembakken ter opfleuring en daarvoor 5 jaar lang ook een bijdrage van 10.000 euro van de gemeente krijgen. Een mooi initiatief dat we als PGP dan ook ondersteunen, alleen bleven we wel moeite houden met de financiering. Dat komt nu uit het centrumplan, zonder dat duidelijk is of daar nog genoeg geld in zit. Bovendien betekent dat in onze ogen dat ondernemers indirect dubbel betalen aan het plan, want een deel van het geld in het centrumplan is door henzelf opgehoest in de vorm van onder andere precario- en reclamebelasting. Maar goed, uiteraard hebben we niet TEGEN gestemd, maar wel met stemverklaring. Het had wel uit ander potje gemogen.

We blijven daarnaast van mening dat aansluitend hierop ook in de kernen wijken de wegbezuinigde  bloemvoorzieningen terug moeten komen. Maar dat is in feite een ander onderwerp, dus zal zoals het hoort een apart voorstel worden bij de kadernota in juli aanstaande.

Op het raadsvoorstel aangaande het Jaarverslag kom Leren kregen we bedongen dat we wél in gesprek gaan met deze stichting, die zowel openbaar als katholiek onderwijs verzorgt in de regio. Naar onze mening besteedt de stichting te weinig (in feite: geen) aandacht aan de wezenlijke kenmerken van openbaar onderwijs en is er hierdoor ook geen controle mogelijk door de gemeente. Wethouder Bert Dauven zegde ons dat overleg van harte toe.

Verder was te merken dat de verkiezingen in aantocht zijn. AB raadslid Niels Dauven diende een motie in over het blijvend openhouden van de Curfsweg die duidelijk wat te gehaast in elkaar was gezet. Wij zijn ook niet tegen blijvend openhouden van die weg: die intentie is ook al uitgesproken door raad en college. Maar voordat je daar definitief toe overgaat, moet je wel weten hoeveel dat kan gaan kosten en wat de consequenties zijn voor langzaam verkeer zoals fietsers en voetgangers. Niels trok na veel discussie de motie dan ook in: dat kan beter geregeld worden bij de coalitie-onderhandelingen of bij de eerstvolgende kaderbrief in juli.

Ook AB fractievoorzitter Bert Hardy diende vrij onverwacht een motie in, maar deze ondersteunden wij terstond van harte. Het ging namelijk om het structureel laten plaatsen van elektrische laadpalen bij grote infrastructurele werken. Daar konden we natuurlijk absoluut niet tegen zijn: altijd fijn als andere partijen al op voorhand ons verkiezingsprogramma willen gaan uitvoeren!

En dan diende CDA nog twee heel erg uitgebreide moties in over Croix de Bourgogne en de Polfermolen. Duidelijk bedoeld als verkiezingsretoriek, want niets anders dan een herhaling van gedane zaken en met een negatieve toonzetting. De andere partijen gingen er dan ook geen discussie over aan.

Maar afgezien daarvan was het dus een goede vergadering, met ter afsluiting van deze periode nog wat mooie successen voor ons als PGP. Op naar de verkiezingen van 21 maart en een nieuwe raadsperiode!