Laatste raadsvergadering voor het zomerreces

Vanavond vindt in Valkenburg a/d Geul de laatste raadsvergadering plaats voor het zomerreces. De agenda is goed gevuld met enkele stevige onderwerpen. Met name de kadernota (waar liggen de prioriteiten de komende jaren, en hoe zorgen we daarbij dat de begroting sluitend blijft), het voorstel tot een nieuw evenementenbeleid en de kaderstelling voor het toekomstig accommodatiebeleid zullen waarschijnlijk nog de nodige discussies in de raad te weeg brengen voordat er stemming zal plaatsvinden. Daarnaast zal in ieder geval de coalitie enkele moties indienen.
Kortom, voldoende stof voor een serieuze raadsvergadering.

Zie voor de gehele raadsagenda plus alle bijbehorende raadsstukken hier.