Laatste raadsvergadering 2014: Ondanks vuurwerk weinig vuurwerk, en terugtreden Charles van Melsen

Vanavond vindt de laatste raadsvergadering van 2014 plaats
Start: 19.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis.

Ook al zal de PGP een motie indienen over handhaving op vuurwerk indienen, die naar het er nu naar uitziet door een meerderheid van de raad gedragen wordt, al te veel vuurwerk in de raadszaal zelf verwachten wij niet.

Weliswaar staan niet onbelangrijke zaken in het kader van de naderende 3 decentralisaties op het programma, maar juist deze zware dossiers zijn de afgelopen maanden stevig bediscussieerd.

Er zal zeker nog het nodige over gezegd worden, waarbij het met name over een juiste bewaking van budgetten en resultaten zal gaan. Dat zijn dan toch vooral de laatste puntjes op de spreekwoordelijk i’s.

Het onderwerp dat waarschijnlijk de meeste tijd in beslag zal nemen is aan het eind van de vergadering, als Charles van Melsen afscheid neemt als wethouder, en Carlo Vankan wordt voorgedragen als zijn opvolger. Wij gaan er van uit dat dit ook zal gebeuren, maar de procedure om tot installatie te komen dient wel zorgvuldig doorlopen te worden.

Met Charles van Melsen (tweede van links op de foto) treedt een zeer kundig en betrokken wethouder terug uit het gemeentelijk bestuur. Hij zal niet vertrekken uit de lokale politiek: afgelopen weekeinde is hij benoemd tot de nieuwe voorzitter van Algemeen Belang.