Laatste raadsvergadering 2014-2018

De laatste raadvergadering van de huidige gemeenteraad is een feit.

De uitslag van de verkiezingen van 21 maart 2018 zijn goedgekeurd, alsmede de geloofsbrieven van de kandidaat-raadsleden waardoor zij op donderdag 29 maart kunnen worden beëdigd.

Er zijn mooie woorden gesproken over de vertrekkende raadsleden, waarvan Hub Aussems en Hanneke van Buitenen van de PGP. Zowel burgermeester als fractievoorzitters als vertrekkende raadsleden namen het woord.

Heel bijzonder was wel dat Math Knubben van het CDA Hub Aussems noemde in zijn toespraak als toonbeeld van integriteit en inzet voor de zwakkeren in de samenleving.