Laatste keer commissie SOB met Jeanine Pluijmakers

Het ontzorgingscontract voor de openbare ruimte, asfaltonderhoud en de wijkkantonnier werden tijdens de SOB vergadering van 12 maart 2019 besproken aan de hand van presentaties. Verder stonden er 3 voorstellen op de agenda: bouwlocatie Villa Via Nova, een meetsysteem voor de Sibber- en Gemeentegroeve en het vervangen van 2 Niet Actieve Beveiligde Overwegen in Schin op Geul door een Tunnel. Alle voorstellen zullen nogmaals besproken worden bij de raadsvergadering op 1 april (geen grapje!).

Het afgelopen jaar zijn veel klachten binnengekomen over het onderhoud aan de openbare ruimte. Gras werd te laat gemaaid en heggen werden niet gesnoeid. Reden voor wethouder Vankan om in gesprek te gaan met de uitvoerder en ons daarvan op de hoogte te brengen. Samen met beleidsmedewerker Pöttgens werd in een vlotte presentatie uiteengezet tegen welke problemen de gemeente (en haar inwoners) vorig jaar aan liepen en bovenal, wat het plan van aanpak gaat zijn voor het komend jaar. Beter overleg en een ander aanspreekpunt bij de uitvoerder hebben het vertrouwen in de betreffende partij hersteld. Zo zitten ze nu eens in de twee weken samen om de werkzaamheden in de gemeente te bespreken. Aan de commissieleden werd gevraagd op welke manier ze betrokken willen worden bij de evaluatie. Voorgesteld werd om eerst eens naar de huidige afspraken te kijken. Wordt vervolgd dus.

Voor fatsoenlijk asfaltonderhoud in de gemeente is 800.000,- euro nodig. Er is nu ongeveer 460.000,- euro budget. Daarmee kunnen we niet alle wegen onderhouden zoals we dat zouden willen. Er is dan ook een prioriteitenlijst gemaakt, legde dhr. Mommers uit in zijn presentatie over dit onderwerp. Aangezien ze vorig jaar in oktober klaar stonden om Broekhem onder handen te nemen maar dit door weersomstandigheden niet door kon gaan, staat deze straat nu bovenaan de lijst. Planning is dat in week 15 hier aan gewerkt gaat worden. Op de vraag van PGP of alles  op tijd klaar zou zijn voor de Amstel Gold Race die twee weken later is, werd bevestigend geantwoord.

Wethouder Carlo Vankan gaf een presentatie over de wijkkantonnier. Een wijkkantonnier is een ervaren kracht vanuit de buitendienst die 1 dag per week aanwezig zal zijn in zijn wijk/kanton. Hij houdt daar de staat van het fysieke domein in de gaten, verricht kleine werkzaamheden of meldt ze bij de uitvoerende dienst. Daarnaast heeft hij ook contact met omwonenden en beschikt over communicatieve vaardigheden. Na de zomervakantie kunt u de wijkkantonnier in uw wijk tegenkomen. Hoe hij te herkennen zal zijn? Daar wordt nog over nagedacht.

Bij het onderwerp Villa Via Nova ging het met name om de grondvervuiling: waar komt de vervuilde grond vandaan, hoeveel gaat het ons kosten en hoe zit het met andere nabijgelegen locaties waar vervuiling gevonden is? Aangezien de onderzoeken nog lopende zijn, kon de wethouder daar nu nog geen antwoord op geven. Wij hadden echter nog een paar vragen met betrekking tot duurzaamheid. Als duurzame, groene partij zijn wij natuurlijk erg blij te lezen dat de woningen op deze locatie zonder gasaansluiting worden aangelegd. Maar het gerucht is ons ter ore gekomen dat er een aanvraag is ingediend voor het plaatsen van een gastank op 1 van de percelen. Dit zou de hele duurzame gedachte van het aanleggen van woningen zonder gasaansluiting onderuit halen. Onze vraag was dan ook: is dat mogelijk en kunnen we daar iets tegen doen? De wethouder moest ons helaas mededelen dat het inderdaad toegestaan is om een gastank te plaatsen in een tuin. Maar een gastank wordt gezien als een bouwwerk en daar moet een vergunning voor worden aangevraagd. Daar ligt dus wel een mogelijkheid om als gemeente te overwegen of die vergunning wordt verleend. Over dit onderwerp zal overleg plaatsvinden met de wethouder duurzaamheid.

De overheid heeft vanuit de mijnbouwwet de gemeente opgelegd meetsystemen te plaatsen in groeves. In het voorliggende voorstel gaat het vooralsnog om de gemeentegrot en de sibbergroeve. De meetsystemen zullen waarschuwen bij instortingsgevaar. Niet bepaald onbelangrijk. Maar over waarom het dan niet ook in andere groeves geplaatst moet worden en waarom de prijs met 800.000 euro afwijkt van de – weliswaar in 2005 – geraamde 450.000 euro is nog steeds niet duidelijk. Dit onderwerp zal dan ook nogmaals ter discussie komen bij de raadsvergadering.

De twee Niet Actief Beveiligde Overgangen (NABO) in Schin op Geul zullen door ProRail gesloten worden. Ter vervanging zal een nu nog dichtgemetselde duiker opengebroken worden en in de nabije toekomst dienen als voetgangerstunnel. Wandelpaden zullen hierdoor verlegd moeten worden en 1 wandelpad komt te vervallen. Dit gebeurt in samenwerking met de VVV. Wij waren blij dat het onderwerp duurzaamheid ook vermeld wordt in deze raadsnota. In dat kader hadden wij dan ook een paar vragen: “Indien hier verlichting komt te hangen, zal dit LED verlichting zijn?” Antwoord: Ja! “Indien de tunnel nog aangekleed moet worden met verf: wordt daar milieuvriendelijke verf voor gebruikt?” Antwoord: de tunnel wordt niet verder aangekleed. “Wordt het afval dat vrijkomt bij het openbreken van de tunnels gerecycled?” Antwoord: Jazeker! Wij waren in onze nopjes met deze antwoorden.

Verder stond er nog het bespreekpunt tweetalige plaatsnaamborden op de agenda. Aangezien het minimaal 100.000 euro gaat kosten om in alle kernen en gehuchten dergelijke tweetalig borden op te hangen is er voor gekozen om deze motie nu niet uit te voeren. In eerste instantie was het plan alleen de borden te vervangen, maar omdat borden met tweetalige plaatsnamen groter zijn, past dit niet in het raamwerk waar de borden in hangen, de zogeheten kompoort. De kompoort zou dan dus ook vervangen moeten worden en dat maakt het meteen een stuk duurder.

Bij de rondvraag stelde PGP nog een aantal vragen. Kort opgesomd:

  • Het is voor veel mensen onduidelijk wat nu de plek is voor voetgangers en fietsers op het Walramplein: er wordt nog aan de bewegbewijzering gewerkt.
  • Er zal nu niets gedaan worden aan het olifantenpaadje door de heg bij de parkeerplaats van de Polfermolen en basisschool Valkenburg. Dit zal wel meegenomen worden in de plannen mocht in de toekomst aan die locatie gewerkt gaan worden.
  • Mensen op de hoogte brengen van dreigende wateroverlast heeft volgens de wethouder geen zin. Iedereen gebruikt buienradar en het is nooit met 100% zekerheid te stellen dat er op een specifieke locatie een bui zal vallen.
  • Bij werkzaamheden bij het Iganatius College zal rekening gehouden worden met de mogelijke aanwezigheid van munitie uit WO II.

Rond 22.40 uur werd de vergadering gesloten. Alle stukken en geluidsfragmenten kunt u teruglezen en beluisteren op de website van de gemeente.

Jeanine Pluijmaekers kan werk en privé momenteel moeilijk combineren met het commissiewerk. Wel blijft zij betrokken bij de steunfractievergaderingen en bij activiteiten zoals afval prikken. Haar plek in de commissie zal worden overgenomen door Ruud Engels, nu commissielid bij EFTR. Die lege plek bij EFTR zal worden opgevuld door Doeke Krikke, ons nieuwe commissielid, maar al langer betrokken bij onze steunfractie. Jeanine, bedankt voor al je inzet en fijn dat je ons nog zult bijstaan in de steunfractie!