Klimaatcollege door Bas Eickhout

Bas Eickhout, de klimaatwetenschapper die de politiek inging, keert weer terug naar zijn oude vak. Speciaal voor de campagne organiseert GroenLinks drie klimaatcolleges waarin Bas de staat van het klimaat bespreekt. De eerste op 7 mei jl. in Maastricht werd bijgewoond door vier steunfractieleden van de PGP, Colette, Jeanine, Pat-Jos en Hilde. Wij kunnen niet het college hier overdoen, maar delen toch wat stukjes eruit.

klimaatcollegeEen inspirerende avond met een gepassioneerde spreker. Het college begon met de laatste stand van de wetenschap. Hoe zit het nu precies met die opwarming en wat is de rol van de mens hierin. Welke oplossingen zijn er om de klimaatverandering aan te pakken? Welke keuzes kunnen er gemaakt worden. En welke rol speelt Europa daarin?

Over de wetenschappelijke consensus was Bas duidelijk. Ja de aarde warmt op en de wetenschapper die nu een oorzaak hiervoor vindt anders dan menselijk handelen, zou morgen genomineerd zijn voor de Nobelprijs.

Zie dit filmpje voor de opwarming. Dat het fluctueert is niet vreemd, maar de laatste decennia zie je een constante hogere opwarming:

Voor de onderbouwing van zijn verhaal gebruikt Bas data van de IPCC. Het Intergovernmental Panel of Climate Change. Een bureau met zo’n 30 medewerkers in Genève dat eigenlijks niets anders doet dan data van klimaatonderzoekers verzamelen en gebruiken om de risico’s van klimaatverandering te evalueren.

Politiek gezien is er een discussie over wat het wereldwijde streven zou moeten zijn. Hoeveel graden mag de aarde opwarmen en welke risico’s en gevolgen brengt dit met zich mee.

Risico’s bij opwarming met 1 graad tot 5 graden. De temperatuur van 2 graden wordt veel genoemd, maar voorzichtig wordt nu ook 1,5 graad genoemd om de impact te verkleinen. Bij 2 graden zie je al dat je unieke systemen zult verliezen, denk aan het koraal dat nu al verbleekt en sterft. Maar ook de kans op extremer weer is hoog. Aanklikken voor vergroting.

ipcc opwarming graden

Hoe snel moet er actie worden ondernomen om kans te maken om je doel te bereiken? Ofwel als je 66% kans wil maken om maximaal 2 graden op te warmen, heb je nog 20,9 jaar om het roer omgegooid te hebben. Als je 66% kans wil maken op maximaal 1,5 graad opwarming, dan is er maar een schamele 6 jaar over. En deze afbeelding is een jaar oud. Met de huidige klimaatplannen die er nu wereldwijd zijn, stevenen we af op gemiddeld 3,3 graden. Werk aan de winkel dus. Aanklikken voor vergroting.

En wat is dan de rol van Europa? De Europese leiders bepalen in hoofdlijnen de koers, de Europese Commissie zet dit vervolgens om in wetsvoorstellen en het Europese Parlement stemt daarover. Bijvoorbeeld voorstellen over CO2 regels voor vrachtwagens instellen, het verbieden van F gassen in de toekomst (die zitten in koelkasten en airco’s, opgesloten onschadelijk, maar bij vrijkomen dragen ze enorm bij aan de opwarming van de aarde) en kosten van CO2 verhogen. Allemaal maatregelen om de opwarming tegen te gaan. Het Europese Parlement is een democratisch orgaan, dus hoe groter de vertegenwoordiging die duurzaamheid nastreeft, hoe meer kans dat maatregelen goedgekeurd worden en hoe meer kans op lagere opwarming. Stem dus wijs op 23 mei a.s.

Klimaatcollege HildeVan ons lijstje vragen hebben we er eentje kunnen stellen. Hilde stelde een vraag over hoe draagvlak te creëren voor transitie naar duurzame energie terwijl in ons buurland Duitsland nieuwe gasaansluitingen gesubsidieerd worden. Kern was dat NL en DL in 2050 op hetzelfde punt moeten aankomen, maar dat nu eenmaal in Europa is besloten dat elk land zelf het traject mag kiezen. Ook verschillen per land zorgen voor andere keuzes, zo heeft DL nu nog zeer vervuilende bruinkoolcentrales. Uiteindelijk moet ieder land zijn verbruik terugbrengen en met toenemende mate kiezen voor duurzame energie. In NL hoeven we ook niet morgen van het gas af, maar met het oog op de toekomst wel bepaalde keuzes maken zoals gasloos bij nieuwbouw.

Vragen over klimaatverandering en energietransitie? Mail ons op info@pgpvalkenburg.nl en PGP probeert antwoord te geven.