Inzet van inwoners voor elkaar

Op 4 april vertelde Riny Penners aan de Valkenburgse raads- en burgerrraadsleden over het toenemende nabuurschap in het dorp Houthem-Sint Gerlach. Enkele vrouwen zetten in overleg met de bestaande verenigingen een nieuw dorpsnetwerk op, waar alle buurtbewoners hun aanbod of vraag om hulp kunnen laten horen.
Er wordt in het dorp al gebruik van gemaakt voor kleine en grotere ondersteuning. De organisatrices hebben ook contact met professionele hulp- en dienstverlening en zij weten wanneer een bewoner daar een beroep op kan doen.
Riny Penners en haar collega’s deelden de positieve Houthemse ervaringen eerder al met inwoners in andere kernen van Valkenburg. In elke kern bestaat wel een groep van inwoners die zich inzet voor onderlinge zorg en versterking. Elk kwartaal overleggen deze inwoners met elkaar in het Leefbaarheidsoverleg, dat de gemeente organiseert.

Riny Penners zoekt met haar ‘werkgroep sociale cohesie’ nog meer vrijwilligers/deelnemers. Wilt u zelf of kent u iemand die graag deel wil uitmaken van het Houthems ‘netwerk noabersjap’, mailt u dan naar info@wijhouthem.nl – er wordt dan zo snel mogelijk contact met u opgenomen.

Wilt u hier meer over lezen ? Bezoekt u dan de website van Wij Houthem, Naobersjap