Installatie Sjaan Savelsbergh en bespreking coalitie-akkoord

Maandagavond 26 mei vond de eerste echte raadsvergadering van de nieuwe raadsperiode plaats.

De vergadering begon met voor de PGP het heuglijke feit dat Sjaan Savelsbergh-Auf den Kamp eindelijk geïnstalleerd werd als nieuw raadslid. Al een maand geleden, bij de installatie van het nieuwe college, was ze als zodanig benoemd, maar door haar vakantie op dat moment kon de installatie zelf pas gisteren plaatsvinden. Burgemeester Eurlings nam haar de belofte af en overhandigde de bloemen bij dit heuglijke moment. Met Sjaan heeft de PGP wederom een gedegen en ervaren raadslid erbij, die kritisch en met kunde haar inbreng zal kunnen geven, en daarmee de belangen van de Valkenburgse inwoners zo goed mogelijk zal kunnen behartigen.

De raadsvergadering zelf ging met name over 2 onderwerpen: het afgesloten coalitie-akkoord en het benodigde budget voor de reeds in gang gezette reorganisatie van het ambtelijk apparaat.

Zoals te verwachten stelden de twee oppositie-partijen CDA en D66 over beide onderwerpen kritische vragen, maar het leidde niet tot verhitte discussies: het coalitie-akkoord was daarmee definitief besloten, en het budget voor de noodzakelijke reorganisatie werd met 13 stemmen voor en 4 tegen geaccordeerd.
Aangezien het coalitie-akkoord nu openbaar besproken is plaatsen wij het bij dezen ook op onze website. Het akkoord was sinds 28 april al openbaar, maar na gisteravond geldt het definitief als de leidraad van het beleid voor de komende 4 jaar.

Wij als PGP zijn zeer tevreden over het akkoord: weliswaar zal niet alles waar wij naar streefden op basis van dit akkoord gerealiseerd kunnen worden, maar met onder andere:

  • een structurele verhoging van 120.000 euro voor toezicht en handhaving
  • extra capaciteit voor duurzaamheid (binnen de bestaande formatie),
  • extra geld voor fietsveilige routes en
  • extra aandacht voor armoedebeleid en kwetsbare groepen in de samenleving

mogen wij als PGP uitermate tevreden zijn over het onderhandelingsresultaat.

De samenwerking met de coalitiepartners verloopt voorspoedig en de lijnen die nu uitgezet zijn kunnen vanaf nu vormgegeven worden in een sociaal beleid voor alle inwoners van Valkenburg.