Inspraaktraject Beatrixsingel

Met de nieuwe bedrijvigheid op het Leeuwterrein zal het verkeer op de Beatrixsingel toenemen. Hoe kan desondanks de veiligheid gewaarborgd blijven voor alle verkeersdeelnemers? Met die vraag heeft het gemeentebestuur in het eerste kwartaal van 2019 drie inspraakavonden georganiseerd voor omwonenden en geinteresseerden over de herinrichting van deze randweg. Twee steunfractieleden van de PGP hebben op persoonlijke titel deelgenomen, Paul de Jong (verslag) en Ruud Engels. 

Uit de bijeenkomsten rolden drie varianten:
Variant 1. Er komen rode suggestiestroken aan de zijkanten met een onderbroken streep.
Variant 2. Aan beide zijden komt een fietspad dat met een verhoogde rand de auto’s op de eigen baan houdt.
Variant 3. Deze is gelijk aan variant 2, maar i.p.v. een verhoogde rand komt er een lage heg met onderbrekingen voor de zijstraten.

In alledrie varianten blijft de maximumsnelheid 50 km p.u. Verlaging naar 30 km kan niet, omdat de singel een toegangsweg is. Ook komen er middengeleiders en oversteekpunten. Verder krijgt elke zijstraat een plateau op de plaats van aansluiting op de singel. Dit dwingt de verkeersdeelnemer die uit een zijstraat komt, tot oplettendheid. Hiermee komt de huidige voorrang voor verkeer van rechts te vervallen.

Het vervallen van de huidige voorrangssituatie viel niet in goede aarde bij de aanwezigen. De verkeersdeskundige vond echter dat er een goede doorstroming moet zijn, omdat de Beatrixsingel een toegangsweg is. Ook moet Valkenburg aansluiten op wat er in het land gebeurt. Automobilisten anticiperen daarop, en dat is veiliger.

Wat valt er over de varianten te zeggen?
Bij variant 1 werken de suggestiestroken in beperkte mate psychologisch remmend. Bovendien dwingen fietsers de automobilisten tot oplettendheid en snelheidsbeperking. Voor fietsers is deze variant echter het minst veilig.
Voor variant 2 moet de weg verbreed worden, met uitzondering van de uiteinden, waar particulier bezit verbreding onmogelijk maakt. Verbreding gaat echter ten koste van een rij bomen. Ook werkt nadelig dat automobilisten vrij baan hebben en geneigd zijn het gaspedaal dieper in te trappen. Het gevolg is: meer geluidsoverlast. Verder is het voor overstekende fietsers en voetgangers minder veilig. Voor fietsers op het fietspad is het juist veiliger.
Voor variant 3 geldt hetzelfde. Bij dit alles moeten we voor ogen houden hoe de situatie is op verschillende momenten van het jaar en van de dag en de nacht.

Wat zijn de financiële consequenties? Variant 3 is drie keer zo duur als variant 1. Wegverbreding kost een hoop. Bovendien zijn er voor de heg jaarlijkse onderhoudskosten. In de laatste bijeenkomst mochten de aanwezigen stemmen over de varianten. Variant 3 had duidelijk de meeste stemmen.

De gemeenteraad heeft het laatste woord. Zij zal de voor- en nadelen, de verschillende kosten en belangen tegen elkaar moeten afwegen. Het voorstel zal besproken in de eerstvolgende commissie SOB op 14 mei 2019 en de beslissing zal vermoedelijk dan genomen worden op de raadsvergadering van 3 juni 2019.

Wilt u iets kwijt over deze situatie? Neemt u dan contact met ons op.