Informatie over de komende raadscyclus

Democratie in tijden van Corona betekent per vergadering bekijken wat de mogelijkheden zijn, ook afhankelijk van de ontwikkelingen en adviezen van de RIVM. Voor mei en juni betekent dit het volgende. 

De nieuwe raadscyclus start weer. De vier commissievergaderingen zijn net als in maart ook dit keer schriftelijk. Dat betekent dat fracties per email vragen kunnen stellen over de stukken op de agenda. Gebruik maken van spreekrecht voor burgers kan, ook dat gaat schriftelijk, zoals altijd aanmelden bij de griffie.

De bijbehorende raadsvergadering op 8 juni zal digitaal plaatsvinden en middels een lifestream voor publiek en pers te volgen zijn.

Alle openbare stukken voor commissies staan op de website van de gemeente:

Extra ingelast zijn een schriftelijke EFTR commissie over de Polfermolen en een raadsvergadering op 18 mei aanstaande. Deze laatste is wel fysiek in het gemeentehuis. Omdat vanwege het maximale aantal deelnemers publiek niet aanwezig kan zijn, zal ook deze via een lifestream te volgen zijn. Bekijk hier de stukken.

Vragen op opmerkingen? Mail naar info@pgpvalkenburg.nl.

Natuurlijk zullen wij – zoals altijd – verslag uitbrengen van alle openbare vergaderingen op onze website.