Inbreng PGP in de Raadsvergadering van 29 mei jongstleden

Tijdens de raadsvergadering van 29 mei heeft de PGP enkele artikel 42 vragen gesteld over de stand van zaken uitvoering armoedebeleid wat betreft armoedebestrijding voor kinderen. We zijn verheugd van de wethouder te mogen vernemen dat dit inmiddels goed is opgepakt door de gemeente. We zullen dit uitvoering van dit beleid nauwgezet in de gaten blijven houden.

Tijdens deze raadsvergadering heeft PGP 2 moties ingediend. Voor de motie ‘Ondersteunen actie mensenketting tegen Tihange 29-5-2017’ hebben we ondersteuning gekregen van alle fracties zodat deze motie ook raadsbreed kon worden ingediend. Deze motie is unaniem aangenomen. De gemeente ondersteunt deze actie met € 1000 en door het bieden van aandacht via gemeentelijke kanalen in de media.

Voor onze motie ‘Motie aanpak parkeeroverlast in vergunninghouderssectoren’hebben wij helaas GEEN steun van andere fracties mogen ontvangen en heeft deze motie het NIET gehaald. Met name het gratis verlenen aan onze inwoners van de eerste parkeervergunning bleek voor de andere fracties ‘een brug te ver’. Jammer, naar de mening van de PGP een gemiste kans om onze inwoners die overlast ervaren tegemoet te komen. Door het indienen van deze motie heeft PGP er WEL voor gezorgd dat de problematiek weer eens onder de aandacht werd gebracht. We zullen hier aandacht voor blijven vragen.