Impressie van de Waterwandeling op 16 juli

Op 16 juli werd, in samenwerking met PGP valkenburg, een zogenaamde waterwandeling georganiseerd om meer bewustzijn voor water- en bodembeheer te kweken. Oud-onderwijzer en gids Ton Laeven gaf de 15 mensen die meegingen een onderhoudende wandeling tussen Schin op Geul en Valkenburg. Limburgse leembouw en klimaatverandering, bomenkap en visstand en de Valkenburgse architect Pierre Cuypers (+) kwamen langs in zijn verhaal.

Het Waterschap en de Limburgse Natuur- en Milieufederatie bieden deze en andere waterwandelingen aan om de interesse voor water te stimuleren. De PGP vindt een gezonde bodem belangrijk en het water speelt hierbij een voorname rol. We organiseerden deze wandeling om belangstelling te delen voor schoon water en het leven rond de Geul.

Ook in de gemeentepolitiek wil de PGP aandacht brengen voor water- en bodembeheer.
Een idee dat (weer) opdook bij de wandelaars is, dat we kunnen zorgen voor een schoonmaak van de Geul. Zoals jaarlijks op verschillende plekken in de Maas gebeurt, met medewerking van gemeente en vrijwilligers. Daarvoor gaan we op zoek naar geïnteresseerden en samenwerking, zoals met de Valkenburgse afdeling van het IVN.