Hub en Mieke Aussems koninklijk onderscheiden voor hun inzet

Ons raadslid Hub Aussems is maandag 26 april jl. samen met zijn vrouw Mieke Aussems door burgemeester Martin Eurlings verrast met de koninklijke onderscheiding Lid van de Orde van Oranje-Nassau.

Hub en en Mieke kregen deze onderscheiding vanwege hun jarenlange onbaatzuchtige inzet op allerlei vlakken in de Valkenburgse samenleving en daarbuiten. Zonder volledig te kunnen zijn, gold dat met name voor hun inzet voor de diverse verenigingen in hun woonplaats Vilt, zoals het zangkoor, de toneelvereniging en uiteraard de wandelvereniging. Verder participeren zij in vrijwel alle activiteiten die gericht zijn op behouden en verhogen van de leefbaarheid in Vilt via gemeenschapshuis Cascade en Daarnaast zetten zij zich nog steeds in voor het platform wereldburgerschap, de Wereldwinkel en voor Stichting Seva Sangram. Dat aangevuld met de betrokkenheid en gedrevenheid van Hub in de plaatselijke politiek in Valkenburg a/d Geul maakt deze onderscheiding voor dit sympathieke echtpaar meer dan dubbel en dwars verdiend!