Hub Aussems bindt strijd aan tegen gevolgen armoede

In de commissie SD van 20 maart is het Aktieplan aan de orde geweest om de gevolgen van armoede, speciaal gericht op armoede bij kinderen, tegen te gaan.

In de voorafgaande maanden heeft Hub Aussems veel energie gestoken in de mogelijkheden daartoe, aangezet door de resultaten van het regionale onderzoeksrapport “Meer dan geld alleen…”. Daar is hij erg van geschrokken. Hij heeft gestudeerd, heeft bijeenkomsten en congressen bijgewoond, kortom, zich verdiept in de problematiek. En dat is nodig, de nood is hoog!! Kinderen hebben geen gelijke kansen. Hij heeft een pakket mogelijkheden aangereikt aan wethouder Dauven. Die heeft die punten laten opnemen in een Aktieplan Armoede Valkenburg 2017 e.v. en dat Aktieplan is besproken op 20 maart jongstleden.

De wethouder heeft toezeggingen gedaan die gaan zorgen dat er iets gedaan wordt aan het probleem. Dat beschikbare gelden daadwerkelijk ingezet gaan worden en terecht komen bij de groep die dat dringend nodig heeft. De PGP volgt het college kritisch en zal alert zijn op de voortgang en de snelheid. Om te zorgen dat zo snel als mogelijk onze kinderen geholpen worden en de kansen voor ontplooiing voor alle kinderen meer gelijk worden.

Het onderwerp en aktie van de PGP is niet onopgemerkt gebleven. Inmiddels is een interview opgenomen door TV Valkenburg welk vanaf 5 april wordt uitgezonden. Tevens is met Hub Aussems op zaterdag 1 april een interview afgenomen door Falcon Radio welke rechtstreeks en zondag 2 april is uitgezonden.