Geen woorden maar daden: schuldhulpverlening

Na een viertal hamerstukken en een kleine show rond het Croix de Borgogne-dossier van het CDA (zouden er soms verkiezingen zitten aan te komen?), werd het in de raadsvergadering van maandag 11 december bij agendapunt 9 menens: schuldhulpverlening. Een onderwerp dat zorgvuldig en concreet dient geregeld te worden!

Ons raadslid Hub Aussems maakte duidelijk niet te twijfelen aan de goede intenties van het college op dit gebied. Maar helaas is dit niet genoeg. Je wilt als je onverhoopt in een zeer netelige financiële situatie komt als inwoner van Valkenburg aan de Geul ook zeker weten dat je de beste hulp krijgt.

Dat was bij aanvang van het debat nog onvoldoende te beoordelen voor de PGP fractie. Daarvoor ontbrak het (nog) aan eerder toegezegde essentiële informatie over hoe doelmatig de uitvoerder van schuldhulpverlening, de Limburgse Kredietbank, werkt. En minstens zo belangrijk of zij de belangen van de hulpvrager ook optimaal dienen. Aan de hand van een concreet voorbeeld was hierover op zijn minst twijfel.

Wethouder Bert Dauven (Sociaal Domein) nam de vragen van Hub Aussems zeer serieus. De ontbrekende informatie wordt alsnog beschikbaar gesteld. Er wordt in 2018 geëvalueerd of de Limburgse Kredietbank de meest geschikte uitvoerder is. En er wordt serieus gekeken naar de door Hub Aussems aangedragen alternatieven, o.a. door met de gemeente Apeldoorn te bellen.

Hub Aussems maakte een oude wijsheid waar. Met alleen verbaal vuurwerk en losse flodders bereik je als gemeenteraad geen resultaat. Terecht dat het college dan denkt: ‘niks aan de hand‘. Alleen met door veel arbeid onderbouwde feiten, maak je progressie!