Géén toegankelijkheid rolstoelgebruikers in Stella Maris Broekhem

Rolstoelgebruikers stonden afgelopen donderdag voor een onoverkomelijke hindernis toen ze in het Stella Maris schoolgebouw in Broekhem een informatiebijeenkomst over de decentralisaties wilden bezoeken. Wat bleek: het gebouw was er niet op ingericht op rolstoelen naar binnen te laten. Juist mensen waarvoor de avond veel belang had konden daardoor onverrichter zake naar huis.

De PGP komt op voor de belangen van de kwestbare burger, en is van mening dat zulke fouten in een belangrijk proces als de 3 decentralisaties niet kunnen. Daarom is per direct een artikel 41 brief naar het college gezonden, met daarin de oproep om bij volgende bijeenkomsten duidelijk vooraf te controleren of rolstoelbezitters en anderen met een lichamelijke beperking het betreffende gebouw afdoende betreden kunnen.

Verder roept de PGP het college op ook nog informatiebijeenkomsten in onze verpleegklinieken en verzorgingstehuizen te organiseren: voor deze inwoners van onze gemeente zijn de bijeenkomsten van het hoogste belang en hun mobiliteit staat bezoek aan andere locaties welhaast niet toe.

Wij zien het antwoord met belangstelling tegemoet.  Klik op de link om de volledige brief van de PGP te lezen.