PGP-wethouder Meijers faliekant tegen bezuiniging jeugdhulp

Het grootste deel van de commissie Sociaal Domein op 10 september 2018 ging over het voorstel voor een nieuwe Centrumregeling Verwerving Jeugdhulp. Onder de streep is er één zaak heel belangrijk voor de PGP en dat is goede jeugdhulp voor alle inwoners in Valkenburg aan de Geul die dit nodig hebben.

Gelukkig werd al snel duidelijk dat dit niet onder druk staat. In december zal de raad een voorstel krijgen over wie in aanmerking komt voor welke hulp en voor hoe lang of hoe vaak. En wat Remy Meijers betreft, krijgt iedereen de hulp die hij of zij nodig heeft.

Waar ging de discussie van deze avond dan wel over? Over de manier waarop deze zorg ingekocht gaat worden en de rol en de verantwoordelijkheid van de gemeenteraad hierin.

In essentie gaat het voorstel Centrumregeling Verwerving Jeugdhulp over het continueren van de reeds bestaande samenwerking van de inkoop van jeugdhulp tussen 18 Zuid-Limburgse gemeentes. Dit gaat van bedden in de crisisopvang tot gesprekken met een therapeut. Maastricht wordt hierbij centrumgemeente en verantwoordelijk voor het inkoopbeleid. Het voordeel is dat je met één professionele inkooporganisatie voor de laagste kosten en de beste kwaliteit contracten afsluit met jeugdhulpaanbieders.

Een dergelijke regeling is niet nieuw. Tot 2015 werd dit provinciaal geregeld en hadden de gemeenteraden er niets over te zeggen. Vervolgens was er een 4-jarige regeling die per 31 december 2018 afloopt. Het voorstel dat nu voorligt gaat in per 1 januari 2019 en zou voor onbepaalde tijd zijn. Maastricht heeft onbepaalde tijd als voorwaarde gesteld. Hierdoor hopen zij goede werknemers aan te trekken én te behouden. Dit komt de kwaliteit van inkoop en het oplossen van tussentijdse problemen ten goede.

Gemeenschappelijke regelingen voor onbepaalde tijd zijn er heel veel. Denk aan regionale samenwerkingen op het gebied van brandweer, politie en ambulances. Sommige van deze regelingen blijken uiteindelijk niet fijn te zijn, zoals de regeling voor sociaal werkvoorzieningen. Onmogelijk om daar als kleine gemeente als Valkenburg aan de Geul uit te stappen, dus bij nieuwe gemeenschappelijke regelingen voor onbepaalde tijd is het zaak kritisch te kijken.

De Centrumregeling Verwerving Jeugdhulp kost Valkenburg aan de Geul zo’n 61.000 euro per jaar. Veel geld en de totale kosten zijn gelijk verdeeld over het aantal deelnemende gemeentes. Niet eerlijk vindt de PGP, want bijvoorbeeld Maastricht heeft veel meer inwoners. Maar tijdens de onderhandeling hierover bleken 17 van de beoogde deelnemende gemeentes dit prima te vinden. Onze wethouder Remy Meijers stond alleen in zijn kritiek hierop en met 17 tegen 1 kom je niet tot een verandering hierin. En om het even in de context te zetten, de jeugdhulpverlening zelf kost zo’n 2,7 miljoen per jaar in onze gemeente, dus de kosten van de inkoop zijn daartegen afgezet een relatief kleine post.

Als Valkenburg aan de Geul besluit niet deel te nemen aan deze gezamenlijke regeling, dan moeten wij zelf personeel gaan werven en inhuren om honderden pakketten met de zorgleveranciers af te sluiten. Je kunt op één hand natellen dat je dit als Valkenburg aan de Geul niet voor 60.000 euro en voor 1 januari 2019 voor elkaar krijgt. Niet meedoen, betekent dus geen jeugdzorg voor onze inwoners.

Kortom, de gemeente en de gemeenteraad staat met de rug tegen de muur. En dát roept weerstand op. De raadsleden moeten een beslissing maken over een regeling voor onbepaalde tijd waarover weinig informatie beschikbaar is en de raadsleden moeten er maar op vertrouwen dat het allemaal goed gaat. Dat is een grote verantwoordelijkheid. Dit wil niet zeggen dat de regeling op zich niet deugt, maar op het proces is wel wat aan te merken.

Deze discussie zal worden voortgezet in de raadsvergadering van 1 oktober aanstaande.

Voor verdere bijdrages in de commissie Sociaal Domein van maandag 10 september 2018 verwijzen wij naar de website van de gemeente. Daar is alles na te lezen is én terug te luisteren. Hebt u vragen? Stuur ons een mail of stuur een berichtje via onze Facebookpagina.