Extra commissie EFTR over Polfermolen

Woensdagavond 8 mei kwam de commissie EFTR samen in een speciale sessie over de Polfermolen. Ter discussie een raadsvoorstel waarin verder vervolg wordt gegeven aan de maatschappelijke consultatie en marktconsultatie. De uitkomsten van die maatschappelijke consultatie waren tevens beschikbaar gesteld. Deze commissie gebruikte de PGP voor verduidelijking, de politieke discussie en besluitvorming komt in de raadsvergadering van 21 mei aanstaande aan bod. 

Namens de PGP vroeg commissielid Ruud Engels de uitkomsten van de maatschappelijke consultatie, ofwel de verslagen van de zeven bijeenkomsten en de schriftelijke bijdrages, niet alleen te delen met lokale politiek, maar ook makkelijk beschikbaar te maken via www.valkenburg.nl/polfermolen. En warempel, vandaag staat het allemaal al online, onze complimenten!

Ook sprak hij de hoop uit dat het college de inwoners van onze gemeente ook in de komende periode zal blijven informeren via de lokale en regionale media, dit zegde wethouder Remy Meijers toe.

Voorts een aantal informatieve vragen. Zoals over de inschatting van de financiële ruimte die het college nodig denkt te hebben voor de gesprekken met de marktpartijen, een ton aldus de wethouder en dit zou ruim voldoende moeten zijn. Over of de overdracht van de fitness eerder zou kunnen, over afmetingen van geplande ruimtes en een toelichting op de genoemde commerciële plint.

Nadat alle fracties hun antwoorden en reacties hadden ontvangen van de desbetreffende wethouders, de commissie de toezegging kreeg voor enkele kleine aanpassingen in het raadsvoorstel én de belofte voor de zomer te kunnen beschikken over extra cijfers over bezoekers en kosten van zwemwater, sloot de voorzitter de vergadering om 20.15 uur.

Hier kunt u de vergadering beluisteren en de stukken bekijken. Op 21 mei aanstaande wordt het besluit over dit raadsvoorstel genomen, deze vergadering is openbaar en start om 19.00 uur in het Gemeentehuis.